בדיקת זכאות למשיכה ע"י יורש/מוטב

 

 

הליך בדיקת זכאות למשיכת כספים על ידי מוטב/יורש

 באם הינך מוטב בקופה

 • יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות על מנת לוודא כי אכן הינך רשום כמוטב בקופה.
 • אנו נבצע בדיקה כי אכן הינך עומד בהגדרה של מוטב בקופת גמל/קרן ההשתלמות
  באמצעות בדיקת הרישום במערכותינו ובדיקת האסמכתאות הנדרשות (טופס הצטרפות
  של העמית או כתב מינוי מוטבים, לפי העניין).

באם הינך יורש בקופה מכח צו ירושה

 • יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות על מנת לוודא כי לא קיימת הוראת מינוי מוטבים
  אחרים בקופה אשר גוברת על צו הירושה. 

התהליך

 • במידה ונמצא כי הינך זכאי לביצוע המשיכה, יש לתאם הגעתך למשרדי החברה לצורך הצגת
  המסמכים והגשת בקשת משיכה.
 • במידה וקיים יותר ממוטב/יורש אחד בקופה- נדרשים כל אחד מהמוטבים/יורשים להגיע
  להזדהות בפני נציג החברה המתפעלת ולחתום על בקשת משיכה. 

להלן המסמכים אותם יש לצרף לטופס בקשת המשיכה:

 1. הצגת תעודת פטירה- מקורית או נאמן למקור.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. צילום שק או אסמכתא על ניהול חשבון.
 4. עבור יורש- גם צילום צו ירושה.
 5. עבור מוטב- הצהרת מוטב. 


להנחיות ובירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות
בימים א' עד ה', בין השעות 08:30 עד 17:00:
טלפון: 09-9579000, פקס 09-9542020;  דוא"ל
 gemelishi@infinity.co.il.


בדיקת זכאות למשיכה ע"י יורש/מוטב
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום