השתלמות וגמל

 

 

 

קופת גמל הינה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני הקיימים בישראל. זהו מכשיר לחסכון פנסיוני לטווח ארוך אשר באמצעותו ניתן לחסוך כספים לגיל הפרישה. החוסך בקופת הגמל נהנה מהטבות מס אשר מעוגנות בפקודת מס ההכנסה ובתקנות מס ההכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

לקופת גמל רשאי להצטרף עמית שכיר או עמית עצמאי (בעל הכנסה ממשלח יד או מעסק). קופת גמל משמשת גם לצבירת כספי הפיצויים של עמית שכיר, במקרה זה, מפקיד המעביד כספים למרכיב הפיצויים בקופת הגמל, לשם הבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין, והכספים בקופה נרשמים על שם העובד ולא על שם המעסיק. 


קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של אינפיניטי עוקבות מדדי ייחוס

על פי שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל,  ניתן לנהל את קרן ההשתלמות/ קופת הגמל כתיק השקעות המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדד מניות ואג"חים מובילים, במינון המותאם על ידי ועבור על חוסך. 

אינפיניטי מציעה מגוון מסלולי השקעה עוקבי מדדים ומסלולים דינמיים, כך שניתן להתאים לכל חוסך מסלול/י השקעה המתאימ/ים לו, ותמהיל ההשקעה הרצוי להשקעה ביותר ממסלול אחד. 

אינפיניטי השתלמות וגמל - מסלולי השקעה עוקבי מדדים מובילים: 


1.   אינפיניטי השתלמות וגמל - אג"ח - מסלולים העוקבים אחר מדדי ייחוס באג"ח: 
       -    אינפיניטי גמל אג"ח (מ"ה 1078) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1209) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה 
       -    אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני (מ"ה 1490) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח (מ"ה 1084) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1210) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני (מ"ה 1491) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים 

2.   אינפיניטי השתלמות וגמל - מניות ישראל- מסלולים העוקבים אחר מדד ייחוס במניות (ת"א 125): 
          אינפיניטי גמל מניות בישראל (מ"ה 1079)  
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בישראל (מ"ה 1085)  

3.   אינפיניטי השתלמות וגמל - מניות חו"ל-  מסלולי מניות חו"ל אשר עוקבים אחר מדד MSCI World All Country
       -    אינפיניטי גמל מניות בחו"ל (מ"ה 1536) 
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל (מ"ה 1537) 

4.   אינפיניטי מסלולים מעורבים בקרן השתלמות-   
       -   אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות (מ"ה 2252) 
       -   אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון (מ"ה 2254) 
       -   אינפיניטי השתלמות כללי (מ"ה 1083) 
       

5.   אינפיניטי גמל- מסלולים תלויי גיל-
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 
(מ"ה 7231) 
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 (מ"ה 7232) 
      -   אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה (מ"ה 7233)      
 
6.   אינפיניטי השתלמות וגמל IRA
   

מערך ניהול ההשקעות

ניהול הנכסים מבוצע באמצעות מחלקות מסחר ומחקר מקצועיות המורכבות מצוות גדול, יציב ומנוסה של בעלי רישיונות לניהול השקעות המתמחה בתחומים שונים: מאקרו כלכלה, מניות, אגרות חוב, מט"ח, נגזרים ועוד. הצוות המקצועי מסתייע במערכות מחשוב זמן אמת ואלגוריתמים מתוחכמים לאיתור ומימוש הזדמנויות השקעה.

מערך תפעול, בקרה וניהול סיכונים

ניטור ומעקב אחר הפעילות מבוצע באמצעות מערכות מידע מתקדמות המאפשרות ניהול, דיווח, מעקב ובקרה ויישומם הלכה למעשה בחשבונות העמיתים, תוך פיקוח קפדני על החלטות ועדת ההשקעות ועמידה בדרישות החוק. המערך מתופעל על ידי צוותים יעודיים ומיומנים ועל פי כללי ממשל תאגידי קפדניים.

 


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום