אינפיניטי גמל להשקעה כללי-9638

עיקרי מדיניות ההשקעה

הנכסים במסלול זה מושקעים בנכסים
מסוגים שונים ובין היתר באפיקים הבאים: אג"ח ממשלתיות, אג"ח
חברות ומניות בארץ ובעולם. החלוקה
בין האפיקים משתנה בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. שיעור החשיפה הצפוי למניות בשנת 2017 הוא כ-36%.
הנכסים במסלול זה מושקעים בנכסים מסוגים שונים ובין היתר באפיקים הבאים: אג"ח ממשלתיות, אג"ח
חברות ומניות בארץ ובעולם. החלוקה בין האפיקים משתנה בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. שיעור החשיפה הצפוי למניות בשנת 2017 הוא כ-36%.

רמת סיכון

הון ביניים

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול  1079-אינפיניטי גמל מניות בישראל 
  • מסלול 1209- אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל  
  • מסלול 1490- אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני 
  • מסלול 1078- אינפיניטי גמל אג"ח 
מסלולים מעורבים
  • מסלול 7233-אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 
  • מסלול 7232-אינפיניטי במל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231-אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון בינוני כדי להשיג צמיחה לאורך זמן על השקעתם, תוך חשיפה לסיכון בינוני. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד:  513621110-00000000009637-9638-0000.11


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום