קרנות השתלמות


 

 

קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון לטווח הקצר-בינוני בה העובד (עמית) והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש בהתאם לגובה שכרו של העובד. זהו אפיק חיסכון אטרקטיבי ביותר מאחר והחוסך זכאי להטבות מס - הן על ההפקדות והן על רווחיו.

במסגרת תכנית חסכון זו, זכאי החוסך למשוך את מלוא כספו, בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר 6 שנים או לחלופין להמשיך ולחסוך תוך שמירה על הפטור ממס (ובתנאי שלא ביצע משיכה מאותו חשבון).

שיטת אינפיניטי לניהול קרנות השתלמות - 
מאפשרת לחוסך לנהל את קרן ההשתלמות כמו תיק השקעות המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדד מניות ומדדי ייחוס באג"ח, במינון המותאם על ידי ועבור החוסך: 

אינפיניטי השתלמות וגמל - מסלולי השקעה עוקבי מדדים מובילים: 

1.   אינפיניטי השתלמות - אג"ח - מסלולים העוקבים אחר מדדי ייחוס באג"ח: 
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח (מ"ה 1084) - מסלול העוקב אחרי מדדי ייחוס באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1210) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח מדינה
       -    אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני (מ"ה 1491) - מסלול העוקב אחר מדד ייחוס באג"ח חברות בדירוגים מגוונים 

2.   אינפיניטי השתלמות מניות ישראל- מסלול העוקבים אחר מדד ייחוס במניות (ת"א 100): 
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בישראל (מ"ה 1085)  

3.   אינפיניטי השתלמות - מניות חו"ל-  מסלול מניות חו"ל אשר עוקבים אחר מדד MSCI World All Country
       -    אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל (מ"ה 1537) 

4.   אינפיניטי מסלולים מעורבים בקרן השתלמות-   
       -   אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות (מ"ה 2252) 
       -   אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון (מ"ה 2254) 
       -   אינפיניטי השתלמות כללי (מ"ה 1083) 
     
5.   אינפיניטי השתלמות IRA
   

לפרטים ולמידע נוסף, פנה אלינו:  09-9579000 / 3488* / infinity@infinity.co.il 

מערך ניהול השקעות

ניהול הנכסים מבוצע באמצעות מחלקות מסחר ומחקר מקצועיות המורכבות מצוות גדול, יציב ומנוסה של בעלי רישיונות לניהול השקעות המתמחה בתחומים שונים: מאקרו כלכלה, מניות, אגרות חוב, מט"ח, נגזרים ועוד. הצוות המקצועי מסתייע במערכות מחשוב זמן אמת 
ואלגוריתמים מתוחכמים לאיתור ומימוש הזדמנויות השקעה.

מערך תפעול, בקרה וניהול סיכונים

ניטור ומעקב אחר הפעילות מבוצע באמצעות מערכות מידע מתקדמות המאפשרות ניהול, דיווח, מעקב ובקרה ויישומם הלכה למעשה בחשבונות העמיתים, תוך פיקוח קפדני על החלטות ועדת ההשקעות ועמידה בדרישות החוק. המערך מתופעל על ידי צוותים יעודיים ומיומנים ועל פי כללי ממשל תאגידי קפדניים.

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום