מידע והסבר לעמית

שינוי מסלול השקעה

באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שלך בכל עת וללא תשלום. ניתן להעביר את הכספים למסלול אחד או לפזר את ההשקעה שלך בין מספר מסלולים בהתאם לצרכיך ולציפיותיך משוק ההון.

כמו כן, במידה וקיימות הפקדות שוטפות באפשרותך לשנות את מסלול ההפקדה אליו יופקדו הפקדות אלו.

במידה והנך שכיר, עליך ליידע את המעסיק על השינוי שברצונך לבצע, בכדי להבטיח כי ההפקדות העתידיות יועברו למסלול הנכון.

באם קיימת צבירה של כספי פיצויים בקופת הגמל שלך, עליך לבקש את חתימת המעסיק על טופס בקשת שינוי המסלול, כך שכספי הפיצויים יועברו גם הם.

בעת הבחירה במסלול ההשקעה, עומדים בפניך מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. לפני הבחירה במסלול ההשקעה המתאים יש להתחשב במספר גורמים:

 • פרופיל החוסך ומצבו הפיננסי.
 • העדפות האישיות של החוסך.
 • טווח הזמן שהחוסך מייעד לו את החיסכון.
 • סוג החיסכון ומאפייניו.

  חשוב לציין כי מסלול ההשקעה שתבחר הוא בר שינוי, באפשרותך לשנות מסלול השקעה בכל עת תוך 3 ימי עסקים.

באינפיניטי קיימים מספר מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות:

 

אנו ממליצים לפנות אלינו ולהתייעץ עם המומחים לפני בחירת מסלול ההשקעות.

משיכת כספים מקרן השתלמות

בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל, נותרה קרן ההשתלמות כמכשיר החיסכון היחיד המעניק הטבות מס ובנוסף מאפשר לחוסך משיכת סכום הוני בתום תקופת החיסכון (בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן)

ולאחר 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן לגבר שמלאו לו 67 שנים או לאישה לה מלאו 64 שנים. ניתן למשוך את הכספים הצבורים בתום 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן, וזאת למטרת השתלמות.

עם הגעת מועד הנזילות, הכספים בקרן השתלמות ניתנים למשיכה. הקרן לא נחסמת, אין תחנות יציאה (זוהי אינה תכנית חסכון בבנק) ואין נעילה מחדש של הקרן.

במידה והגעת למועד הנזילות ואינך זקוק לכסף, אין סיבה למשוך את הכסף שכן מדובר בתוכנית חסכון לכל דבר שהיתרון הגדול בה הוא הפטור ממס על רווחי ההון!

במידה ויש לך כסף נזיל בקרן ההשתלמות , כדאי לשקול את המשך החיסכון באפיק זה אלו עקב היתרון הגדול שיש למוצרים אלו על פני מכשירי חסכון אחרים.

לפני משיכה מקרן ההשתלמות יש לבחון מספר חלופות: 

 • לקיחת הלוואה כנגד קרן ההשתלמות - ניתן לקחת הלוואה ע"ח קרן ההשתלמות בתנאים אטרקטיביים. באופן זה ניתן לשמור על נזילות הכספים עבור הפקדות חדשות ולהמשיך לצבור רווחים הפטורים ממס רווחי הון על הקרן (רווחים היכולים לכסות את עלות הריבית של ההלוואה). 
 • משיכת כסף ממקורות אחרים (במידה ויש) בהם לא קיימת הטבת מס. 
 • לבצע משיכה חלקית של סכום חד פעמי  או לבצע משיכה בהוראת קבע חודשית ישירות לחשבון הבנק.

חשוב לציין כי מרגע המשיכה, לא ניתן עוד להמשיך להנות מהטבת המס הקיימת בקרן ההשתלמות, וגם אין דרך חזרה, שכן הכספים יאבדו את נזילותם. כמו כן, ההפקדות החדשות בקרן ההשתלמות יקבלו וותק חדש והכספים יהיו נזילים רק בחלוף 6 שנים.

אם הנכם זקוקים לכספים אך עדיין רוצים להמשיך ליהנות מהטבות המס אנו ממליצים לבחור את אחת האפשרויות הנ"ל.

בנוסף לכך חשוב להדגיש כי משיכה המתבצעת לפני מועד הנזילות ("משיכה שלא כדין") תגרור תשלום מס גבוה בשיעור של 48%.


במידה ובכל זאת ברצונך למשוך את כספי החיסכון מקרן ההשתלמות שלך, חשוב שתכיר מספר אפשרויות נוספות:

 • אם הנך במעמד שכיר, מועד הנזילות הוא סוף החודש שבו בוצעה ההפקדה הראשונה לפני שש שנים. במידה ובוצעה הפקדה רטרואקטיבית, תוכל להקדים את הוותק בחשבון לתחילת שנת המס של ההפקדה הראשונה לכל המוקדם.
 • אם הנך במעמד עצמאי, תוכל לבצע את המשיכה ב- 31 לינואר בשנה השישית שאחרי ההפקדה הראשונה, גם אם ההפקדה בוצעה בסוף שנת המס, ובתנאי שהנך מוגדר כעצמאי בכל שנת המס של ההפקדה הראשונה.
 • לאחר גיל הפרישה (המוגדר בחוק), תוכל למשוך את קרן ההשתלמות גם עם ותק של 3 שנים בלבד. 

 • באפשרותך לבצע משיכה לצורך השתלמות בארץ ובחו"ל לאחר 3 שנות ותק בקופה, בהתאם להוראות.

 • ביצוע החלת ותק מקרן השתלמות נזילה יתאפשר במידה ואחת מקרנות ההשתלמות שברשותך היא במעמד שכיר. 


אנו ממליצים בטרם ביצוע המשיכה לפנות אלינו ולהתייעץ עם המומחים שלנו בכל שאלה.


קבלת החלטות פנסיוניות 

חיסכון פנסיוני

רובנו לא יודעים וחלקנו מעדיפים להתעלם, אבל ניהול החיסכון הפנסיוני (קופות גמל ופיצויים, קרנות השתלמות) הוא אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות בחייו של כל אדם. מדי חודש, אנו מפרישים כספים אשר ישמשו אותנו לשנים שלאחר הפרישה מעבודה. כל החלטה שנקבל בגיל צעיר - תשפיע על הסכום שיהיה ברשותנו לאחר הפרישה. מאחר שמדובר בחיסכון ארוך טווח, כל החלטה יכולה להוביל לרווח או הפסד של עשרות אלפי שקלים.

התאמת המוצר הפנסיוני

התאמת המוצר הפנסיוני ללקוח הינה קריטית כאשר בעת בחירת המוצר יש לקחת בחשבון את המאפיינים האישיים של החוסך:

 • המצב האישי - מספר ילדים, רווק/ נשוי, סטטוס תעסוקתי, מועד הפרישה.
 • המצב הכלכלי - הכנסות, הוצאות, נכסים.
 • מטרות החיסכון הפנסיוני – הוני, קצבה, ניצול הטבות מס.
 • יחס לסיכון – הקשר בין סיכון לתשואה.
 • השוואה למוצרים פנסיונים קיימים  - חיסכון, ביטוח.

אם יש לכם כבר חיסכון פנסיוני קיים, בעל הרישיון הפנסיוני חייב לבצע השוואה בין המוצר הקיים למוצר הפנסיוני עליו הוא ממליץ. השוואה זו תוצג במסמך ההנמקה אשר יפיק בעל הרישיון, קיימת חובה לחתום על מסמך הנמקה. בהשוואה זו תהיה התייחסות למאפיינים העיקריים של המוצרים (הקיים והמוצע) וכן מאפיינים של הגופים המנהלים כגון: רמת שירות , רמת תפעול וכד'. בין הקריטריונים בהשוואה יצוינו שיעור דמי הניהול מהפקדה ומצבירה שייגבו מכם עבור ניהול כל מוצר, שיעורי התשואה של כל מוצר בשנים האחרונות, רמת הסיכון של המוצר ועוד. על המומחה מוטלת החובה לציין יתרונות וחסרונות של המוצר המומלץ על ידו לעומת המוצר שברשותכם.

החלטות פנסיוניות

כיום, ישנן החלטות רבות שעלינו לקבל, כחלק מניהול החיסכון הפנסיוני שלנו:

 • על פי החוק, כל אדם רשאי לבחור מוצר פנסיוני מתוך מאות מוצרים פנסיוניים המוצעים על-ידי חברות שונות, ולרוב אין מגבלה חוקית על מעבר ממוצר למוצר בכל עת.
 • בחירת סכומי הכיסוי הביטוחי המתאים ושינויו בכל עת, בהתאם לאפשרויות שמציעה כל תכנית, למגבלות רפואיות או מקצועיות של החוסך ולמגבלות כלליות אחרות.
 • בחירת מסלולי השקעה המתאימים לנו להשקעת כספי החיסכון הפנסיוני שלנו.

מהו הזמן הנכון להתייעץ? 

החופש שהוענק לחוסכים בבחירת התכנית הפנסיונית שלהם הוא גם האחריות שלהם. זוהי אחריות כבדה, המחייבת שיקול דעת והתעמקות בנושא. ישנם מקרים ואירועים במהלך החיים בהם חשוב לבחון את התוכנית הפנסיונית, לדוגמא:

חל שינוי במצב התעסוקתי שלכם? אם אתם מתחילים עבודה חדשה, כדאי להתייעץ באיזה מוצר כדאי לחסוך, איך שומרים על הזכויות  שלכם או איך מניידים חיסכון במקרה הצורך. אם פוטרתם או עזבתם עבודה, כדאי להתייעץ כיצד לשמור על זכויותיכם והאם כדאי להפריש במעמד עצמאי.

רמת השכר שלכם השתנתה? אם המשכורת שלכם עלתה, כדאי להתייעץ האם באפשרותכם להגדיל את ההפרשות שלכם לחיסכון  פנסיוני ואם ברצונכם להגדיל את ההכנסה המבוטחת שלכם. אם חלה ירידה בשכר שלכם, בדקו האם יש צורך בהתאמת החיסכון.

מעוניינים להעביר כספים מחיסכון אחד לאחר? במקרים מסוימים, עדיף להעביר חיסכון קיים למוצר חדש או לחיסכון אחר שקיים  ברשותכם. מעבר בין מוצרים או גופים מנהלים (הנקרא ניוד) יכול לסייע לכם להפחית את המחיר שתשלמו, להגדיל את התמורה שתקבלו, לשפר את השירות או פשוט להקל עליכם לעקוב אחר החסכונות השונים. כדאי להתייעץ על מנת לוודא שאתם בוחרים את המוצר המתאים עבורכם וכי אינכם מאבדים זכויות מסוימות בעת המעבר.

חל שינוי במצב הבריאותי או המשפחתי שלכם? כדאי להתייעץ בנוגע לכיסויים הביטוחים שלכם וכן לעדכן את המוטבים.

אתם לקראת פרישה? כדאי להתייעץ בנוגע להחלטות שעליכם לקבל בעת הפרישה, בנוגע לאופן משיכת הקצבה החודשית, כיצד מניידים  מוצרים (אם יש צורך) ואופן ניהול המוצרים לאחר הפרישה.

לסיכום, אין ספק שההחלטות הפנסיוניות הן אחת מההחלטות החשובות בחיים ולכן אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולהיעזר במומחים הפנסיונים על מנת להתאים את החיסכון הפנסיוני לצרכיכם.

המומחים של אינפיניטי כאן לרשותכם לכל שאלה: 09-9579000 / 3488*

מידע והסבר לעמית
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום