מודל אינפיניטי לדירוג חוב - אינפיניטי

מודל דירוג אשראי הוא אחד מהכלים המשמשים משקיעים בתהליך הערכת הסיכונים וקבלת החלטות השקעה באגרות חוב. לצורך כך, פותח בקבוצת אינפיניטי, ע"י כלכלנים ומומחים בשוק ההון, מודל דירוג להשקעה באפיק הסולידי המבוסס על ניתוח איכותי וכמותי של החוב. הדירוג מנתח את הסיכונים של מנפיק האג"ח, סיכון הענף וסיכון המדינה בה החברה פועלת. 

במסגרת בחינת הסיכון העסקי בוחן המודל את הענף שבו פועלת החברה ובשלב שני בוחן את הסיכונים הספציפיים של החברה בתוך הענף. בשלב הפיננסי אנליטי בוחן המודל פרמטרים כמותיים כגון: איתנות פיננסית, נזילות ויחסי כיסוי החוב, הכנסה ומדדי רווחיות.

המודל מבוסס בין השאר על ניתוח יחסים פיננסיים עיקריים, דוח מקורות ושימושים ובחינה אנליטית לתנאי הסף של קובננטים הנקובים באגרות חוב קונצרניות. 

המודל בוחן בין היתר את יכולת החברה למחזר חובות בעתיד, לממש ו/או לשעבד נכסים על מנת לשרת את חובותיה. כמו כן, המודל תואם לדרישות הרגולציה (ועדת חודק) ומיושם בהצלחה מזה שנים ומנע השקעה באגרות חוב חדלות פירעון או בחברות שפנו להסדר חוב בשנת 2008 ובכלל.


לפרטים ולמידע נוסף, נציגי דסק תאגידים ומוסדות עומדים לרשותכם: 
09-9576000 / 3488* /  infinity@infinity.co.il

שלחו לנו הודעה

 
 
 
 

מודל אינפיניטי לדירוג חוב
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום