שאלות נפוצות - אינפיניטי


כמובן שחשוב וכדאי לסמוך על היועץ בבנק אך יש לזכור כי על פי חוק הסדרת הייעוץ, נבצר ממנו לרכוש ולמכור ביוזמתו ניירות ערך עבורך, אלא אם תורה לו לעשות כן. באופן שוטף נוצרים הזדמנויות או לחילופין איומים פתאומיים, ותגובה מהירה מתבקשת. אינפיניטי תגיב מיד, שהרי מנהל התיקים באינפיניטי רשאי לבצע עצמאית מהלכים בתיק במסגרת המדיניות שהגדרת לו, בעוד היועץ, גם אם הוא מעריך נכון את ההזדמנות/ האיום ומבקש להגיב, אינו יכול להגיב במהירות הנדרשת. 
מכך, ניהול הכסף באמצעות יעוץ בנקאי, מתאים למי שהינו בעל ידע ממשי בשוק ההון ואשר יכול להשקיע זמן ניכר בהתעדכנות שוטפת על הקורה בשוק. בכל מקרה ליועץ בבנק תפקיד חשוב מאד: לייעץ! ניתן להיעזר בו בקבלת חוות דעת נוספת בקריאת התיק המנוהל על ידי אינפיניטי.

זהו תיק השקעות המנוהל באמצעות השקעה מלאה בקרנות הנאמנות של חברות ניהול. התיק מורכב ממגוון של קרנות נאמנות מנייתיות ואג"חיות (בארץ ובחו"ל), שבחירתן משתנה מעת לעת, בהתאם לתנאים המאקרו כלכליים בשווקים השונים.

לתיק כזה המנוהל ע"י חברה אשר לה קרנות נאמנות משלה שלושה חסרונות בולטים:


1. הוצאות ניהול גבוהות. (עמלות)
2. סובייקטיביות בבחירת הקרנות: יתכן ולמנהל התיק בחברה המחזיקה קרנות נאמנות משל עצמה, יהיה אינטרס
    להחזיק דווקא בתיק שלך את הקרנות העצמיות, עתירות דמי הניהול ולאו דוקא את הקרנות הטובות בשוק.
3. למנהל התיק בבית ההשקעות אשר מנהל קרנות נאמנות משל עצמו, יתכן ולא יהיה עניין לבצע ניהול השקעות
    דינאמי והוגן.

קבוצת אינפיניטי אינה מנהלת קרנות נאמנות משל עצמה,  והינה קבוצת ההשקעות היחידה בישראל הפועלת בלי ניגוד עניינים, כך שכל בחירה לרכישת קרנות, לוקחת כפרמטר חשוב את עלות ההשקעה בקרנות ואת טיבן והתאמתן לתיק.

האמירה שלאורך שנים מניות מביאות לתשואה גבוהה יותר נכונה בעיקרה. זהו המניע לקיומן של חברות - פירמות בעולם. השקעה במניות הינה בגדר "יזמות קטנה" ויש להכיר ולהתמודד עם התנודתיות המאפיינת מניות. במקביל, הציפייה מתיק ההשקעות הסולידי, הינה השאת תשואה נמוכה יותר יחסית, לצד תנודתיות נמוכה ולאורך טווח זמן ארוך יותר.

תמהיל המניות המבוקש לכל משקיע נקבע בפגישה עם מנהל תיקים מורשה באינפיניטי. לאחר איסוף נתוני הלקוח (גילו, אופיו, מטרותיו, נכסיו וכו'), מוגדר פרופיל סיכון אישי אשר מתורגם לפי שיטת אינפיניטי לניהול השקעות© ומבוצעת הקצאה כספית של הנכסים בין מסלולי השקעה טהורים "סולידי" ו"מנייתי".

באינפיניטי פועלות שתי וועדות השקעה, האחת מקרו כלכלית המתכנסת לפחות פעם בשבוע (או יותר, על פי הצורך).
ועדה זו עוסקת במבנה התיק הסולידי.

הוועדה השנייה מתמקדת במניות ומתכנסת לפחות פעמיים בשבוע (לעיתים מספר פעמים ביום).

בוועדות נסקרת תמונת המצב העדכנית על ידי אנשי המחלקות המקצועיות השונות (מניות, אג"ח, השקעות חו"ל, נגזרים, מוצרים נלווים וכו'), אשר סוקרים את ההתפתחויות השונות, כל צוות בתחום אחריותו. נערך תהליך של הערכת מצב, כשבשורה התחתונה מתקבלות החלטות לגבי החזקת ניירות ערך, היכן למקם את הכסף, בכמה מניות להחזיק, באילו ניירות ערך נבחרים להשקיע ועוד.

ראשית באפשרותך לבדוק את מבנה ומצב התיק דרך אתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבונך, או באמצעות מכשיר העדכן שבסניף, בכפוף להסדר הקיים בינך ובין הבנק. 
בנוסף, אינפיניטי מנפיקה דו"ח מסכם המועבר אליך באמצעות הדוא"ל / דואר ישראל אחת לרבעון, בכפוף להוראות החוק.

רק כעבור לפחות שנה, ניתן לאמוד את איכות ביצועי מנהל התיקים וטיבו. במדינות בעלות מסורת ארוכת שנים בניהול תיקי השקעות, כמו ארה"ב, מקובל לבחון את ביצועי מנהל התיקים לאחר תקופה של 2-3 שנים לפחות.

דמי ניהול החשבון משולמים לאינפיניטי ע"י המשקיע בסוף כל חודש, בגין החודש שעבר.

ניתן ליישם זאת באמצעות פניה למנהל התיק במחלקת הלקוחות המקצועית באינפיניטי. השינוי יבוצע בזמן הקצר ביותר.

מלבד הדו"חות הכתובים המועברים כאמור אחת לרבעון, והאפשרות לצפות בפרטי החשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו מנוהל החשבון, מדיניות התכיפות ביצירת קשר עם מחלקת הלקוחות המקצועית באיניפיניטי היא כרצון הלקוח. לרשות הלקוחות באינפיניטי עומד צוות מקצועי של מנהלי ויועצי השקעות, בגיבוי של צוות תפעולי, אדמיניסטרטיבי המספקים באופן רציף מענה מקצועי וזמין.

בשוק ההון קיימים אינטרסים מנוגדים בפעילותם של בתי ומנהלי השקעות, אל מול טובתם המוחלטת של לקוחותיהם בניהול תיק ההשקעות, קרנות ההשתלמות ומוצרי החיסכון הפנסיוני שלהם (קופות גמל, קרנות פנסיה וכו'), וכפועל יוצא, פגיעה בתשואה הנקייה המושגת עבורם.
מעת לעת מופיעים בתקשורת סיקורים המציגוים פרשיות הנוגעות לניגודי עניינים כאלו ואחרים.

למידע נוסף אודות ניגודי עניינים בשוק ההון, לחץ כאן

  1. שילוב מוצרים "עצמיים מתוצרת בית" (קרנות נאמנות, תעודות סל, מוצרים מובנים, קרנות גידור וכדומה) של בית ההשקעות בתיקי לקוחותיו.
  2. פעולות הקשורות בחיתום - שילוב ניירות ערך מהנפקות שאותו בית השקעות משמש להן כחתם, בתיקי לקוחותיו.
  3. ניהול תיק אישי ("נוסטרו") פעיל של בית ההשקעות ו/או מנהלי ההשקעות, במקביל לניהול תיקי לקוחותיו.
  4. קבלת הכנסות מביצוע פעולות בחשבונות הלקוח דרך הברוקראז' של בית ההשקעות.

למידע נוסף אודות ניגודי עניינים אפשריים בשוק ההון, לחץ כאן. 

אינפיניטי הינה קבוצת ההשקעות היחידה בישראל הפועלת בלי ניגוד עניינים. 

הליך ההצטרפות הינו פשוט ומהיר. להצטרפות, ניתן להוריד טפסים מן האתר. יש למלא את פרטיך, לצרף צילום תעודת הזהות ולשלוח בדואר למשרדי אינפיניטי.לחלופין, ניתן לפנות אל הצוות המקצועי בטלפון: 3488*, 09-9757900,  24 שעות ביממה או בדוא"ל: infinity@infinity.co.il

האמור לעיל אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לשיווק.


שאלות נפוצות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום