זמן קריאה: 2 דקותבקצרה: כל מה שצריך לדעת על המסלולים בקופות הגמל להשקעה של אינפיניטי

אינפיניטי קופת גמל להשקעה – מסלולי השקעה עוקבי מדדים

שם המסלולמספר המסלולקידודתיאור המסלול
אינפיניטי גמל להשקעה מסלול מניותמ"ה 11407513621110-000000000009637-11407-000מסלול מניות – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי גמל להשקעה מסלול הלכהמ"ה 12540513621110-00000000009637-12540-000מסלול הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – קופת גמל להשקעה מסלול כללימ"ה 9638513621110-00000000009637-9638-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 15% מניותמ"ה 9639513621110-00000000009637-9639-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור שלא יעלה על 15% בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – גמל להשקעה פאסיבי כללימ"ה 13228513621110-00000000009637-0013228נכסי המסלול יהיו חשופים למדדי מניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע במדדי חוב ועוד.