זמן קריאה: 2 דקותבקצרה: כל מה שצריך לדעת על המסלולים בקופות חיסכון לכל ילד של אינפיניטי

קופת חיסכון לכל ילד – מסלולי השקעה עוקבי מדדים

שם המסלולמספר המסלולקידודתיאור המסלול
אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגברמ"ה 11373513621110-00000000011371-11373-000מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה מ"ה 11914513621110-00000000011371-11914-000מסלול הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – חיסכון לכל ילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועטמ"ה 11374513621110-00000000011371-11374-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – חיסכון לכל ילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינונימ"ה 11372513621110-00000000011371-11372-000נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.

היתר עיסקא
חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ מחזיק בהיתר עיסקא מטעם בית הוראה ובוררות בדיני ממונות – רחובות בראשות הרב מאיר אהרון שליט"א.