זמן קריאה: 2 דקותבקצרה: כל מה שצריך לדעת על המסלולים בקופות חיסכון לכל ילד של אינפיניטי

קופת חיסכון לכל ילד – מסלולי השקעה עוקבי מדדים

 

 

שם המסלול מספר המסלול קידוד תיאור המסלול
אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ"ה 11373 513621110-00000000011371-11373-000 מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה מ"ה 11914 513621110-00000000011371-11914-000 מסלול הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – חיסכון לכל ילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט מ"ה 11374 513621110-00000000011371-11374-000 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ – חיסכון לכל ילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני מ"ה 11372 513621110-00000000011371-11372-000 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.

היתר עיסקא
חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ מחזיק בהיתר עיסקא מטעם בית הוראה ובוררות בדיני ממונות – רחובות בראשות הרב מאיר אהרון שליט"א.