בחודשים האחרונים, מחירי הסחורות בעולם – מתבואה לקפה ועד למתכות – שוברים שיאים של שנים וממשיכים לעלות.
אף על פי שהעלייה בביקוש היא כלל עולמית, סין מהווה שחקן מרכזי בצד זה. כמויות המלאי המדויקות שמחזיקה המדינה אינן ידועות, אך ניתן לזהות כי הרכישות המוגברות של סחורות, שבחלקן הגדול תלויה ביבוא, מגיעות מכיוונה.
אחת מהסחורות הבולטות הנאגרות בסין הנה תירס, כאשר כשליש מהרכישות מתבצעות מארה"ב. הביקוש של המדינה לסחורה קיבל חיזוק בעקבות הגבלות הממשלה על שתילת שדות תירס (שנועדו להביא להתייעלות של התחום בסין) ונזקים לשדות בשל סופות טייפון ובצורות. כמו כן, מגדילה סין רכישות פולי סויה, המבוקשים הן בקרב התושבים והן עבור חיות המשק שגם להן ביקוש גבוה בתעשיית המזון.
לצד הביקוש לסחורות חקלאיות ומזון, גם הביקוש למתכות וסחורות המשמשות לתעשייה נובע ברובו מצד ממשלת סין שמתכננת הגדלת השקעה בתשתיות במדינה בשנים הקרובות.
לכל הגורמים הללו מסייעת היחלשותו של הדולר שמחירי הסחורות מוצמדים אליו.
למרות העלייה המשמעותית, המחירים עדיין נמוכים מהשיאים שנרשמו בין השנים 2008-2011. השאלה היא האם אנו בתחילתה של מגמת עלייה שתמשך במחירי הסחורות (כפי שקרה בראשית שנות ה-2000), עם השיפור במצב הכלכלי ויציאה מהמשבר הקורונה, או שבתגובה לביקוש ההולך וגדל יגדילו המדינות את ההיצע – ירחיבו את שטחי הגידול, יגבירו את הייצור, ואולי יביאו לירידת מחירים.*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.