עד לפני כחודשיים היה ניתן להסביר את ההיחלשות של הדולר באמצעות הדפסות הכסף המסיביות על ידי הפדרל ריזרב, התוכניות הפיסקליות והתמריצים האדירים שהוזרמו למשק האמריקאי. בחודש האחרון הסיפור מעט השתנה – זה לא רק הדולר שממשיך להיחלש, אלא זה בעיקר השקל שרושם קפיצה מטאורית (גם מול סל המטבעות) ומגיע לטריטוריות שלא נראו מאז המשבר של 2008.

אז למה בעצם השקל מתחזק?
הסיבה הראשונה היא תמהיל הייצוא של מדינת ישראל. חלק גדול מהייצוא מורכב מייצוא שירותים על ידי חברות הטכנולוגיה. החברות מוכרות את שירותיהן, מקבלות דולרים בתמורה וכדי לשלם משכורות ושכירות הן ממירות את הדולרים לשקלים, מה שיוצר ביקוש לשקל ומגדיל את היצע הדולר. גם משבר הקורונה לא הצליח כל כך לפגוע בחברות הטכנולוגיה הישראליות שמציגות חוסן מרשים.
גורם נוסף המשפיע על שער הדולר – שקל הוא הסכמי הנורמליזציה. "הסכמי אברהם" אולי עוד לא כל כך נותנים את אותותיהם מבחינה כלכלית בשטח, אך הם בוודאי יוצרים ציפיות. במפרץ יש סכומים אדירים של כסף שמחפשים השקעה מתאימה, וישראל מתמחה בדיוק במה שמדינות האזור צריכות – טכנולוגיות אגרוטק ומים מתקדמות.

סיבה נוספת להתחזקות השקל היא העובדה שבחודשים האחרונים מדדי המניות בחו"ל מציגים ביצועים טובים משמעותית מאלה הישראלים, מה שמניע את הגופים המוסדיים הגדולים לגדר את השקעותיהם. הפשט אומר שגידור מטבע חוץ היא פעולה השקולה למכירת מט"ח תמורת שקלים או במילים אחרות – חיזוק השקל.

אם נוסיף לסיבות הללו את נתוני המאקרו המבניים של מאגרי הגז הטבעי שכבר נשאבים ונמכרים לירדן ומצרים ומתוכננים בטווח זמן הבינוני-ארוך להימכר גם למדינות אירופה הרי שהמגמה ברורה – השקל אמור להמשיך להציג עוצמה מול סל המטבעות ובראשם הדולר. גם פעולות רכישת המט"ח של בנק ישראל עוזרות רק להאטת המגמה.*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.