ניהול השקעות בלי ניגודי עניינים - קוד אתי

אינפיניטי - קבוצת ההשקעות הפועלת בלי ניגוד עניינים.

 

הקבוצה אינה משמשת כבעלים של מוצרים פיננסיים כגון: קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום והנפקות, אינה מנהלת חשבון עצמי (נוסטרו) ואינה עוסקת בפעילות ברוקראז'. באופן זה, אינפיניטי מספקת שירותי ניהול השקעות המאפשרים בחירה אמיתית ובלתי תלויה של המוצרים והיצרנים הפיננסיים הטובים ביותר בארץ ובחו"ל, תוך השגת תשואה בלי ניגודי עניינים, לטובת לקוחותיה הפרטיים והמוסדיים בתיקי ההשקעות ולעמיתיה בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.אינפיניטי - קבוצת ההשקעות היחידה בישראל הפועלת בלי ניגודי עניינים, כדרך חיים - מאז ומתמיד, תוך שמירה קפדנית על כללי ממשל תאגידי הולמים.
הקבוצה אינה משמשת כבעלים של מוצרים פיננסיים כגון: קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום והנפקות, אינה מנהלת חשבון עצמי (נוסטרו) ואינה עוסקת בפעילות ברוקראז'. 
באופן זה, אינפיניטי מספקת שירותי ניהול השקעות המאפשרים בחירה אמיתית ובלתי תלויה של המוצרים והיצרנים הפיננסיים הטובים ביותר בארץ ובחו"ל, תוך השגת תשואה בלי ניגודי עניינים, לטובת לקוחותיה הפרטיים והמוסדיים בתיקי ההשקעות ולעמיתיה בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.

אינפיניטי מנהלת השקעות ומקצה נכסים ללקוחותיה בשקיפות מלאה, תוך עמידה בכללי ממשל תאגידי מחמירים ויישום ארכיטקטורת ניהול פתוחה לכל מוצר פיננסי בישראל ובעולם.

קבוצת אינפיניטי אינה משמשת כבעלים של מוצרים פיננסיים כגון: קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום והנפקות, אינה מנהלת חשבון עצמי (נוסטרו) ואינה עוסקת בפעילות ברוקראז'.

באופן זה, אינפיניטי מספקת שירותי ניהול השקעות המאפשרים בחירה אמיתית ובלתי תלויה של המוצרים והיצרנים הפיננסיים הטובים ביותר בארץ ובחו"ל, תוך השגת תשואה בלי ניגודי עניינים, לטובת לקוחותיה הפרטיים והמוסדיים בתיקי ההשקעות ולעמיתיה בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.

אינפיניטי - קבוצת ההשקעות הפועלת בלי ניגודי עניינים, כדרך חיים - מאז ומתמיד, תוך שמירה קפדנית על כללי ממשל תאגידי הולמים.

ניהול ההשקעות באינפיניטי, נקי מניגודי עניינים, כדרך חיים, מאז ומתמיד, תוך שמירה קפדנית על כללי ממשל תאגידי הולמים.

                                               

לרשותך מידע מקצועי נוסף אודות ניגודי עניינים בשוק ההון:

ניהול השקעות בלי ניגודי עניינים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום