.

מחלקת תאגידים ומוסדות

הקבוצה מנהלת השקעות למאות לקוחות מוסדיים, בהם: חברות ציבוריות, רשויות וגופים ממשלתיים וציבוריים: גופים וחברות ציבוריות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים, חברות פרטיות ועוד.

לקוחות מוסדיים באינפיניטי
 נהנים משרותי יזום ומחקר מידי צוות מנהלי השקעות בכירים המתמחים במגוון תחומים: בתחום האג"ח הממשלתיות והקונצרניות, מסחר במניות בישראל ובחו"ל, מסחר באג"ח בישראל ובחו"ל, אנליזה, מאקרו כלכלה, מוצרים מיוחדים, ניהול סיכונים ועוד. 

מנהלי ההשקעות במחלקת תאגידים ומוסדות של הקבוצה מחזיקים בניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול תיקי השקעות בהיקף גדול.

לקבוצה ידע נצבר בשוק הגלובלי המשמש להשגת פיזור סיכונים טריטוריאלי וניסיון עשיר בהשגת תשואה עודפת גם בניהול כספים סולידיים של מוסדות אשר להם "הגבלות מחמירות" לגבי מבנה התיק, תוך הקפדה שלא לחרוג מהנחיות גופי הפיקוח ובשילוב על פי צורך עם ידע ונגישות בניהול ני"ע זרים.

לקבוצה ניסיון רב במתן שירותי ניהול ורגולציה, ובכלל זה הפעלת שירותי פורום  חוב, אשר מבצע מעקב שוטף מקצועי ומעמיק אחר אג"ח חברות על פי מודל דרוג ייחודי פרי פיתוח עצמי (מודל אינפיניטי לדירוג חוב).  

לקבוצה צוות בקרת השקעות הנעזר בתוכנות ייחודיות העוקבות ומתריעות בזמן אמת אחר כל חריגה בהשקעות (רגולציה, מדיניות השקעה והנחיות ועדת ההשקעות). 

כמו כן מפעילה הקבוצה מחלקה לתפעול ובקרת ני"ע העומדת בכל אמות המידה הנדרשות ברגולציה.
מחלקת תאגידים ומוסדות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום