העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

עקרונות 

 • במהלך השנים 2011-2013 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 

 • בשנת 2014, במהלך הרבעונים 1,2,3, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

 • בשנת 2014, במהלך רבעון 4, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ - 1,194,739 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים סל אג"ח (1095).
  כ - 159,648 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים סל מניות (1211).

 • בשנת 2015, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 

 • בשנת 2016, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 
 • בשנת 2017, במהלך רבעון 1, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:

          כ- 99,979,507 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 

 • בשנת 2017, במהלך רבעונים 2,3,4 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
 • בשנת 2018, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2019 במהלך רבעונים 1 ו - 2  לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
  במהלך רבעון 3, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 980 אש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת. 
  במהלך רבעון 4, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ - 129 אש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת.
 • במהלך רבעון 1  2020 בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 410,946 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים.
  38,640 ש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת.
  במהלך רבעון 2 2020 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן

 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום