שאלות נפוצות גמל

 

 

 

      

קופת גמל הינה אחד ממכשירי החיסכון הפנסיוני הקיימים בישראל. זהו אפיק חסכון פנסיוני לטווח ארוך אשר באמצעותו ניתן לחסוך כספים לגיל הפרישה. החוסך בקופת הגמל (עמית) נהנה מהטבות מס אשר מעוגנות בפקודת מס ההכנסה ובתקנות מס ההכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

 • קופת גמל לתגמולים
  קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים: זוהי קופת גמל אשר אליה מפקידים העובד ומעבידו הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (במגבלת תקרת השכר) ועוד 7.5% משכר העובד כתגמולים. 
  קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאיים: 
  זוהי קופת גמל אשר אליה מופקדים כספים מתוך שכרו של העובד, (ללא תשלום מקביל של מעבידו).  לחוסכים עצמאיים אשר להם הכנסה ממשלח יד או מעסק, יש אפשרות להפקיד בחיסכון הפנסיוני עד 16% מהכנסתם החודשית (במגבלת תקרת השכר). 
 • קופת גמל אישית לפיצויים: 
  זוהי קופת גמל אשר אליה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד ולא על שם המעסיק. 

 • קרן השתלמות:
  זוהי קופת גמל המשמש כמכשיר לחסכון לטווח הקצר-בינוני, בה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש וזאת בהתאם לגובה שכרו של העובד. קרן ההשתלמות הנה אפיק חיסכון אטקרטיבי ביותר שכן החוסך נהנה מהטבות מס, גם על ההפקדות וגם על הרווחים. 

  סוגי קרנות ההשתלמות הקיימים:

 •  קרן השתלמות לשכירים - אליה מפקידים העובד ומעבידו הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת  העובד היא ביחס של 1:3 לפחות להפקדתו של המעביד.
 •  קרן השתלמות לעצמאיים - זוהי קרן השתלמות אליה רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד.
 •  קרן השתלמות סקטוריאלית - זוהי קרן השתלמות המיועדת לאוכלוסיות ספציפיות (כגון לרופאים למורים, לאחיות
   וכו').


באיניפיניטי: קרנות השתלמות וקופות גמל אישיות עוקבות מדדים, ובמסלולים דינאמיים. 
על פי שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל©, ניתן לנהל את קרן ההשתלמות וקופת הגמל כתיק השקעות המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדדי מניות ואג"חים מובילים, במינון המותאם על ידי ועבור כל חוסך.

לפרטים ולקבלת מידע נוסף, טלפנו: 09-9576000 או לחצו לשליחת דוא"ל

1.    לקרן השתלמות לשכירים ולקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – זכאי להצטרף עובד שכיר.

2.    לקופת גמל לתגמולים לעצמאיים – זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (אשר לו הכנסה מעסק או משלח יד).

3.    לקרן השתלמות לעצמאים -  זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

4.    לקופה מרכזית לפיצויים ולקופה לדמי מחלה -  זכאי להצטרף להעביר קופה קיימת רק מעסיק (המשלם משכורות).

מרבית הכספים אשר נחסכים כיום במדינת ישראל, נחסכים במסלולים כלליים. מסלולים אלו אינם מתחייבים להשקיע שיעור מינימלי מהכספים באפיק השקעות ספציפי. כלומר, המסלולים אינם מוגבלים בשיעור המניות שהם מחזיקים: קופות גמל במסלולים הכלליים יכולות להשקיע באופן גמיש (מותנה כאמור בתקנון) באמצעות השקעה ישירה במניות, באופציות ובמכשירים כלליים. כמו כן, ישנם מסלולים ייעודיים המתחייבים להשקיע לפחות 50% בקופות חדשות (75% לפחות באפיק מסוים כגון: מניות, אג"ח וכו').
באינפיניטי: קרנות השתלמות וקופות גמל עוקבות מדדים. על פי שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל©, ניתן לנהל את קרן ההשתלמות וקופת הגמל כתיק השקעות המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדדים, במינון המותאם על ידי ועבור כל חוסך.

אינפיניטי רואה את קופות הגמל כתיקי השקעות אישיים בעלי הטבת מס, על כן לכל חוסך מותאם הרכב חיסכון אישי
על פי גילו, פרופיל חייו ומטרותיו.
שיטת אינפיניטי לניהול גמל IRA © מבוססת הקצאה כספית וחלוקה בין מסלולי השקעה טהורים: "סולידי" ו"מנייתי"
(בשונה מהניהול ה"מסורתי" בו החלוקה ל"סולידי" ו"מנייתי" הינה כאחוז מסכום ההשקעה, כך שיתכן "קניבליזם  פנימי"
כלומר מחיקת סכומי כסף ללא בקרה). בהמשך מפעילה אינפיניטי מודל ייחודי, על פיו יוצרים סלי ניירות ערך,
להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

חשוב לציין כי כל הזכויות שצברת עד היום,  נשמרות. הליך ההצטרפות הינו פשוט ומהיר. להצטרפות, ניתן להוריד טפסים מן האתר . אנא מלא את פרטיך ושלח בדואר בצירוף צילום תעודת הזהות, לכתובת: אינפיניטי השתלמות וגמל, המנופים 8, א.ת. הרצליה פיתוח, 4612001. בנוסף, עומד לרשותך הצוות המקצועי, בטלפון:09-9576000/ 3488*, או בדוא"ל: gemelishi@infinity.co.il

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל מאפשרת לעמיתי החברה ליהנות מתנאי הלוואות מיוחדים אשר מאפשרים המשך חיסכון שוטף בקופת הגמל מבלי לפגוע בתנאי הוותק/הנזילות הקיימים. 

קבלת הלוואה מאפשרת לעמית להמשיך וליהנות מהטבות מס על מוצרי החיסכון הפנסיוני אשר ברשותו. 

מידע נוסף, לרשותך כאן. 

לפרטים ומידע נוסף, מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותך בטלפון:  09-9576000 / 3488* או לחץ למשלוח דוא"ל

בהחלט, ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעות השונים ללא הגבלה וזאת באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות במערך התפעול של החברה, ללא עלות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאינפיניטי ניהול השתלמות וגמל :

כתובת: רח' המנופים 8, הרצליה פיתוח, ת.ד 2167, 46120.
טל':      09-9579000  / 3488*
פקס:     09-9542020    דואר אלקטרוני:  gemel@infinity.co.il    כתובת האתר:    www.infinity.co.il

לא, משמעות ניוד (העברת) קופת גמל כיום,  היא שניתן להעביר את כספי החיסכון שנצבר, לניהולה של אינפיניטי ללא עלות, תוך שמירה על הוותק ועל הזכות (שאינם נפגעים כאמור).

     בקופה לתגמולים לשכירים:

 • בהגיע העמית לגיל 60 שנים + וותק של 5 שנים. במידה והפקיד העמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה.
 • לאחר פטירתו, לזכאים לכך.
 • לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם:
  במידה והגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה חלופי בתוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר בעוד שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
 • בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) ). 

     בקופת תגמולים של עמית עצמאי:

 • כספים שהופקדו עד 31.12.2005 - אם עברו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון. 
 • כספים שהופקדו החל מיום 1.1.2006 - בהגיעו לגיל 60 + וותק של 5 שנים.
 • עם הגיעו לגיל 60 שנים - אם עברו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים מאותו חשבון.
 • בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34 (ב) פסקאות משנה (2) עד (4)).
 • לאחר פטירתו, לזכאים לכך.


     בקופה אישית לפיצויים:

 • לאחר פרישה מן העבודה.
 • לאחר פטירה - לזכאים לכך.

שאלות נפוצות גמל
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום