שיטת ניהול השקעות ייחודית באינפיניטי – אינפיניטי פיתחה שיטת ניהול המהווה פריצת דרך בניהול קופות פיצויים בהתאמה אישית.
שיטת אינפיניטי לניהול קופות פיצויים©מבוססת הקצאה כספית וחלוקה בין מסלולי השקעה טהורים, תוך מקסום ההשקעה בתוכם ומאופיינת בשני שלבי ביצוע, במהלכם מוגדר: פרופיל הסיכון האישי המתאים לקופה, המתחשב בהחלטות ההנהלה, בצרכי הארגון, זמן ההעסקה הממוצע של עובדי החברה ועוד.

הפרופיל מתורגם באמצעות הקצאה כספית של הנכסים בין מסלולי השקעה טהורים – "סולידי" ו"מנייתי". בהמשך מופעל מודל ייחודי, על פיו יוצרים סלי ניירות ערך, להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

מטרות הקופה מבית אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

  • השגת תשואה עודפת ברמת סיכון המתאימה לדרישות החברה 
  • שמירה על נזילות מלאה וזמינות הכספים במקרה של צורך בתשלומי פיצויים לעובדים.

בחירת רמת הסיכון

  • בחירת סל אג"ח שאינו מכיל מניות ומנוהל בתפישת עולם סולידית ושמרנית.
  • אפשרות להקצות סכום נפרד למסלול מנייתי בו ניתן להשקיע ע"פ בחירת הלקוח,
  • חלק מכספי הקופה במניות

דמי ניהול

דמי הניהול יקבעו בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים.

מסלולי השקעות בקרנות פיצויים

לפרטים ולקבלת מידע נוסף, טלפנו: 09-9576000 או לחצו לשליחת דוא"ל