הורים יקרים,

תוכנית "חיסכון לכל ילד" אשר החלה בחודש ינואר 2017 היא תכנית אשר במסגרתה ביטוח לאומי פתח קופת חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, הזכאי לקצבת ילדים. בתוכנית זו, ביטוח לאומי מפקיד 50 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18. אתם ההורים, רשאים להגדיל את החיסכון של כל ילד בכ- 50 ש"ח נוספים אשר ישולמו מתוך קצבת הילדים, כך סכום החיסכון המצטבר יוכפל ויעמוד על כ- 100 ש"ח בחודש. תכנית החיסכון מנוהלת בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם.

עיקרי התכנית 

 • תכנית החיסכון החלה בינואר 2017,  והופקדו בה תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, במועדים שונים.
 • הסכומים ייחסכו עבור הילד עד הגיעו לגיל 18 , במועד זה יהיה רשאי הילד או הוריו למשוך את הכספים שנצברו.
 • לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.17 במלאת 21 שנים, יפקיד ביטוח לאומי מענק אחד בסך 500 ש"ח לכספי החיסכון שנצברו ויעמדו לרשות הילד.
 • ביטוח לאומי יפקיד לתוכנית החיסכון "סכומים נוספים" בסך 250 ש"ח כל אחד, מענקים שינתנו לילדים בגיל 3 ובגיל 12 לילדה ו-13 לילד.
 • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי ביטוח לאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.
 • בכל שנה יישלח אליכם דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים באמצעות הגוף המנהל את החיסכון. 
 • ניתן לצפות בפרטי החיסכון גם באתר האינטרנט, לחץ כאן >> 

הורים יקרים, הקדישו חמש דקות כדי להבין מהי בכלל "תכנית חיסכון לכל ילד", מה חשוב לדעת ולעשות. 
רו"ח אמיר איל עם הסבר מפורט בתכנית הבוקר של אורלי וגיא בערוץ 10, 4.12.16

מסלולי השקעה ומדיניות

 • חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול מספר 11374) – מדיניות השקעה: מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון מועט כדי לשמור על ערך השקעתם, תוך חשיפה לסיכון נמוך. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (מסלול מספר 11372) – מדיניות השקעה: מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון בינוני כדי להשיג צמיחה לאורך זמן על השקעתם, תוך חשיפה לסיכון בינוני. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (מסלול מספר 11373) – מדיניות השקעה: מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון מוגבר כדי להשיג עליית ערך בכספים אשר הופקדו ולצורך כך מוכנים לספור תנודתיות גבוהה. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מדד הייחוס של מסלול זה הוא: מדד msci world all country 100%.
 • חיסכון לילד – הלכה (מסלול מספר 11914) – מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מדד הייחוס של מסלול זה הוא: מדד msci world all country 100%

למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת:   https://hly.gov.il/