תגובה לריבית בנק ישראל

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2018

26.02.2018  |  יוליה מסלוב – אנליסטית בכירה 

 


ריבית בנק ישראל לחודש מרץ נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.5%, וגם בחודשיים הקרובים צפויה אינפלציה נמוכה, בהתאם לתוואי העונתי ועקב הפחתות המחירים שיזמה הממשלה. עם זאת, בחודש האחרון הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה משוק ההון עלו ל-0.8%, וממוצע תחזיות החזאים מצוי בסביבה דומה.

 

הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. על פי האומדן הראשון, המשק צמח ברביע האחרון של 2017 ב-3.6%. על רקע הצמיחה המהירה בסחר העולמי יצוא הסחורות הציג צמיחה חיובית, על אף הייסוף, ויצוא השירותים צמח בקצב נאה. לעומת זאת, הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות. נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים, כך שבהסתכלות שנתית קצב העלייה התמתן מאוד.

 בארה"ב הריבית צפויה להמשיך ולעלות בעוד מרבית הבנקים המרכזיים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, עם זאת בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות.

להערכתנו, לא צפוי שבנק ישראל יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי המשפיע על שיקולי ההחלטה.

 

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2017

28.11.2017  |  יוליה מסלוב – מנהלת השקעות 

ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים האינפלציה הגיעה ל-0.2%  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). לאחר פרסום מדד אוקטובר חלה עלייה מסוימת בציפיות לאינפלציה למרבית הטווחים, אך הציפיות לטווח של עד שנתיים עדיין נמוכה מהיעד.

הפחתות המחירים שיזמה הממשלה חזרו להשפיע, אך במידה פחותה מבעבר. האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים עולה אך ממשיכה להיות שלילית, על רקע התפתחות שער החליפין והשינויים בהתנהגות הצרכנים, זאת על אף שמחירי האנרגיה תורמים תרומה חיובית מתונה. האינפלציה במחירי המוצרים הבלתי סחירים עולה בעיקר בשל המשך העלייה בסעיף הדיור, ומושפעת גם מהגידול בכח הקניה כתוצאה מהעלייה בשכר הריאלי במשק.

המשק ממשיך לצמוח בקצב התואם את הצמיחה הפוטנציאלית, אם כי על פי האומדן הראשון לרבעון השלישי מסתמנת בלימה בהתאוששות היצוא והצריכה הפרטית שבה להיות המרכיב העיקרי בצמיחה. כל האינדיקטורים משוק העבודה מוסיפים להצביע על מצבו האיתן ועל הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה.

להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה.

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2017

חן יצחק, אנליסטית. 30.08.17

ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק. מאז החלטת הריבית הקודמת חלה ירידה חדה באינפלציה. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים האינפלציה ירדה לרמה של 0.7%-  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). הירידה באינפלציה לוותה גם בירידה בציפיות לאינפלציה לשנה משוק ההון.

להערכת הבנק הירידה באינפלציה איננה משקפת ירידה בביקושים, אלא מדובר בשינויים טכניים זמניים כמו שינוי באופן המדידה של סעיף ההלבשה וההנעלה. כמו כן, הייסוף שהצטבר עד תחילת יולי בשער החליפין השפיע בחדות על מחירי המוצרים הסחירים.

להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, האינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה.

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש יולי 2017

חן יצחק, אנליסטית. 10.07.17

הריבית ממשיכה לעמוד ברמת שפל היסטורית של 0.1%. בנק ישראל צופה כי הריבית צפויה לעלות ברבעון השני של 2018 ל 0.25%, לאחר כמה רבעונים שבהם קצב האינפלציה יעלה על 1% וכאשר תחזיות האינפלציה לשנה קדימה יתקרבו למרכז תחום היעד.

בנוסף להודעת הריבית בנק ישראל פרסם תחזית מאקרו מעודכנת:

הבנק העלה את תחזית הצמיחה ל3.4% בשנת 2017, לעומת תחזית קודמת של 2.8% בעקבות עליה ביצוא ובהשקעות במחצית הראשונה של השנה. מנגד, הבנק צופה כי קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית צפוי להתמתן לקצב של התוצר, אחר שהיווה "הקטר" המשק בשנים האחרונות. למעשה, התחזית משקפת מעבר הדרגתי לצמיחה שמבוססת פחות על הצריכה הפרטית ויותר על היצוא. בנק ישראל מעריך שבניכוי השפעה זו הוא ידמה לקצב צמיחה ב-2016 ויעמוד על מעט למעלה מ-3.5%.

תחזית האינפלציה ל 12 חודשים הקרובים ירד ב 0.2% מהתחזית הקודמת ל 0.8%, בין היתר מצעדים ממשלתיים שמאטים את קצב עליית המחירים, מהתחזקות השקל ובשל ההשפעה הצפויה של הירידה במחירי הנפט.

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק למרות ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה והצמיחה במשק גבוהה. האינפלציה עדיין ברמה נמוכה וצפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש יוני 2017

רפי כהן, מנהל השקעות, 29.5.17 

אין חדש תחת השמש, הריבית עומדת על 0.1% ומדיניות ההרחבה המוניטרית נותרה על כנה. בנק ישראל מתייחס למספר פרמטרים עיקריים בהודעתו.

אינפלציה – בנק ישראל מתייחס בעיקר לעלייה בסביבת האינפלציה פחות לרמת האינפלציה, כלומר האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 0.7% , עדיין נמוכה מהיעד המינימאלי שעומד על  1% אך סביבת האינפלציה משתפרת ובטרם תבחן העלאת ריבית חברי הוועדה מעוניינים ב"סביבת אינפלציה רחבה". הגדרה שככל הנראה תקל על קבלת החלטת הוועדה במקרה ושאר הנתונים יתמכו בהעלאת ריבית בזמן שהאינפלציה עדיין מדשדשת ונמוכה בפועל מהיעד הרשמי.

שער חליפין – התייחסות מעורפלת להתחזקות השקל מול הדולר והיחלשות מול האירו, רמת ההתנגדות בשער השקל מול הדולר נפרצה וחצתה את שער 3.6 ₪ לדולר. נראה שבנק ישראל הרים את הרגל מהגז בהתערבות לטובת התחזקות הדולר מול השקל ונמנע מלציין תחתית חדשה אך עדין פעיל בזירה זו.

פעילות וסחר עולמי- צפי לשיפור הדרגתי אשר נתמך בציפיות לעליית ריבית ביוני בארה"ב ובירידה בסיכונים הפוליטיים באירופה והמשך המדיניות המרחיבה והמשך שיפור בסחר העולמי.

התרחבות הפעילות במשק - נתוני החשבונאות הלאומית מצביעים על כלכלה חזקה, המשק צומח בקצב נאה, שיפור בתרומת הייצוא וההשקעה על חשבון ירידת התרומה של הצריכה הפרטית. נתוני הצריכה הפרטית מעולים ונתמכים באבטלה נמוכה מאוד ולחצים לעליית שכר.

שוק הדיור – האינדיקטורים בשוק מצביעים על התקררות בשוק הדיור. ירידה במלאי הדירות המוחזקות ע"י משקיעים בחודש מרץ וירידת רכישות משקיעים ל- 17% מסך הרכישות. (בתקופות השיא משקל המשקיעים מהשוק הגיע עד 30% מסך הרכישות).

נתונים על התקררות שוק הדיור חשובים מאוד לבנק ישראל כיוון שהורדת ריבית נוספת לא אפשרית ואין כלים מהותיים העומדים לרשות הבנק במידה והמחירים ימשיכו לעלות. כך כל עוד שעליית המחירים נבלמת ומשקל המשקיעים קטן לא נדרשת התערבות או נקיטת פעולה לריסון הביקושים .

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק, שוק העבודה מעולה, המשק צומח ומתפקד באופן גלובלי וחופשי אך האינפלציה עדיין ברמה נמוכה ועל פי הציפיות , האינפלציה צפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא עדיין ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מאי 2017

רפי כהן, מנהל השקעות, 6.4.17 

 

בנק ישראל הותיר את ריבית חודש מאי 2017 על כנה (0.1%+). התחזקות השקל מתחילת השנה הובילה את בנק ישראל להתערב במסחר מול הדולר כאשר היקף הרכישות הדו חודשי (פברואר – מרץ) הסתכם בכ- 3 מיליארד דולר. זהו קצב הרכישה הגבוה ביותר מאז ינואר 2011. יתרות המט"ח הגיעו בסוף מרץ ל- 103.3 מיליארד דולר. התגברות קצב הרכישות הובילה את הנגידה להצהיר שכמות הרכישות לא תוגבל בתקרה מסוימת אלא לפי הצורך וזאת בניגוד להצהרה קודמת שבנק ישראל מסמן תקרה של 110 מיליארד דולר.

בנק ישראל מציין שהייסוף בשקל צפוי לדחות את חזרת האינפלציה אל היעד והוא הגורם לירידה בציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים. אך הוא מציין גם את סיפוקו מההתאוששות בגובה האינפלציה (חיובית 12 חודשים אחרונים ב- 0.4%) שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מיולי 14 הנובע בין היתר מהתאוששות מחירים עולמית, עליית השכר במשק ומדיניות מוניטרית מרחיבה בה נוקט הבנק.

על פי האינדיקטורים שתרמו לפעילות הריאלית ברבעון הראשון המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לרבעונים הקודמים, רמת האבטלה שומרת על שפל וקצב ההשתתפות בשוק העבודה גדל. שכר המינימום עלה בפעימה נוספת בחודש ינואר ונמדדה התרחבות במדד מנהלי הרכש בתעשייה והמדד המשולב למשק. קיימים סימנים להתמתנות במחירי הדיור בעקבות העלייה במחירי המשכנתאות וירידה בכמות העסקאות, אולם מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה.

בבחינת התפתחות הייצוא בחודשים האחרונים נרשם המשך קיפאון בייצוא סחורות בעוד שייצוא השירותים ממשיך לצמוח, הערכת בנק ישראל היא שהשיפור בסחר העולמי ימשיך לתמוך בייצוא אך הייסוף המהיר בשקל מול סל המטבעות ימשיך להקשות עליו.

ע"פ תחזית המאקרו בנק ישראל צופה קצב צמיחה שנתי של 2.8%, אינפלציה שנתית של 0.7% (12 חודשים קדימה) וחזרה לתחום יעד האינפלציה ברבעון השני של 2018. הציפיות בשוק לעומת זאת ירדו ל- 0.3% מ- 0.6% לפני חודש.

להערכתנו הריבית המונטארית צפויה להישאר ברמתה בשנה הנוכחית. 
תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2017 - 
רפי כהן, מנהל השקעות 27.2.2017

 

בחודשים האחרונים ציינו את הנתונים החיוביים במשק הישראלי מהפעילות הריאלית, אשר צפויים לתרום לעלייה באינפלציה בשנה הקרובה ולעלייה בריבית במשק לקראת תחילת 2018.

נדמה שבחודש האחרון נטרפו הקלפים שבידי בנק ישראל, זאת לאחר התחזקות השקל מול סל המטבעות ב- 1.78% בחודש פברואר וב- 2.73% מתחילת השנה, וזאת למרות התערבות בנק ישראל השבוע במסחר כשרכש 200 מיליון דולר.

השקל נסחר מול סל המטבעות בשיא של כל הזמנים,  זאת בניגוד למגמה בעולם בה הדולר מתחזק מול סל המטבעות.

הצורך של בנק ישראל להתערב בשוק המט"ח ולשמור על השקל ברמה נמוכה נובע מהצורך להגן על מגזר הייצוא, בעוד שירידות אלה משפיעות גם על האינפלציה, ספק אם התערבות הבנק עדיין אפקטיבית. הבנק דיווח שאחזקתו במט"ח חצתה את רף ה- 100 מיליארד דולר ולמרות ההתערבות האחרונה בה המטרה הייתה לשמור על שער תחתון של 3.7 ₪, נחצה הקו הזה,  והיום הדולר מסמן תחתית נוספת של 3.76 ₪, גם מול האירו המצב דומה כאשר האירו נסחר מול השקל ב- 3.88 ₪ שפל שנמדד רק בשנת 2001.

בתחזית בנק ישראל לשנה הקרובה מצהיר הבנק כי הוא צופה שהריבית צפויה לעלות ל- 0.25% בתוך שנה.

במצב בו התערבות בשוק המט"ח כבר כנראה לא אפקטיבית והורדת הריבית לרמה שלילית ירדה מהפרק בעיקר בגלל חשש מהתנפחות בועה בשוק הדיור (בנק ישראל חשף לראשונה באופן רישמי בפרוטוקול האחרון דנו באפשרות הזו), גם האפשרות הנוספת של הזרמת כספים לשוק דרך רכישת אג"חים ממשלתיים נראית לא סבירה עקב לחץ לירידת תשואות. כל שנותר לבנק לעשות הוא להמתין לתוכניות הכלכליות של הנשיא טראמפ ולעליות ריבית בארה"ב אשר צפויות לחזק את הדולר והתבהרות המצב באירופה, התפוגגות הסיכונים הפוליטיים ממערכות הבחירות הקרובות יחזקו את שער האירו. בכל הנוגע לאינפלציה, התחזקות השקל תרמה לירידה בציפיות האינפלציה בגובה 0.1% בעיקר בחלק הקצר של העקום. ממוצע תחזיות בשוק נותרו על 0.6%. הודעת בנק ישראל הבאה צפויה רק בחודש אפריל לאחר שהוחלט שכמות ההחלטות תצטמצם ל-1 ברבעון.

 

 

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש פברואר 2017- רפי כהן, מנהל השקעות 

לסיכום שנת 2016 מרבית הנתונים הכלכליים חיוביים. הצריכה הפרטית עלתה ב- ,6.1% כאשר מרבית ההשפעה נבעה מייבוא רכבים בהיקף שהיה מעבר לביקוש, עקב שינוי המס הירוק שנכנס לתוקפו בחודש ינואר והוביל לגידול מהותי במכירות בחודש דצמבר.

עלייה במכירות כלי הרכב בישראל, תרמה גם למדד המשולב לחודש דצמבר אשר עלה ב- 0.45%, המהווה קצב חודשי גבוה ביחס לשנים קודמות, והושפע בעיקר ממוצרי הצריכה שעיקרן מכירת כלי רכב, ומהעלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר והשירותים. יש לציין שהמדד נמצא בשיא של 6 שנים.

הפעילות הריאלית- צמיחת התוצר לרבעון השלישי עודכנה כלפי מעלה לרמה של 3.6% מ- 3.4% באומדן הקודם. בנק ישראל מעריך כי גם ברבעון הרביעי המשק צמח בקצב גבוה.

סקר חברות בנק ישראל מצביע על צמיחה בכלכלה המקומית. נתוני הפדיון מנגד מצביעים על האטה שעיקרה בתחום הנדל"ן.

מספר המשרות הפנויות במשק זינק ממחצית השנה לכ- 100 אלף משרות לעומת כ- 70 אלף משרות בשנת 2015. נתון המעיד על תעסוקה מלאה במשק, עלייה בכוח ההשתתפות ואבטלה בשפל.

מדד המחירים לצרכן פספס את יעד בנק ישראל ובסיכום שנתי ירד ב- 0.2% זו שנה שלילית שלישית ברצף, כאשר הסעיף העיקרי שתרם למדד הוא עלייה במחירי השכירות.

הצפי לשנת 2017 הוא חיובי אמנם, ממוצע התחזיות בשוק נעות בין 0.4%-0.8% נמוך מתחזית בנק ישראל העומדת על 1%.

לסיכום- למרות הנתונים החיוביים אותם ציינו קודם, בנק ישראל אינו צפוי להתחיל להעלות את הריבית השנה בהתאם למגמה בארה"ב והסיבה העיקרית לכך היא רמת האינפלציה הנמוכה.

בנק ישראל נחוש להגיע לרמת אינפלציה העומדת ביעד המינימלי העומד על 1% שנתי, ורק לאחר מכן להתחיל לפעול. בנק ישראל נחוש שלא להיות מושפע משינויי ריבית בעולם.  

 

 

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש ינואר 2017- רפי כהן, מנהל השקעות 

ריבית ינואר 2017 - הותרה על כנה  (0.1%) 

בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה לחודש ינואר שלא במפתיע.

הנתונים הכלכליים ברבעון הרביעי לשנת 2016 מעט חלשים ביחס לשאר הרבעונים השנה, כאשר נרשמה ירידה בייצור התעשייתי, בפדיונות ענפי המסחר ובמשרות השכיר בתעשייה. זאת בתמיכת התחזקות השקל מול סל המטבעות (בעיקר מול האירו), אשר פוגעת בהכנסת היצואנים.

מנגד התחזקות השקל תורמת ליבואנים שנהנים מהנחה במחירי הסחורות אשר צפויים ללחוץ מטה את מדדי המחירים הקרובים ולשמור את האינפלציה ברמה נמוכה בתקופה הקרובה ולדחוק את בנק ישראל לשמור על ריבית נמוכה.

הורדת ריבית נוספת ע"מ לתמוך באינפלציה לא נמצאת על הפרק כיוון ששוק הנדל"ן ממשיך במגמת התחזקות וגם החודש זינקו מחירי הדיור ב- 0.9% ו- 12 חודשים אחרונים ב- 8.7%,

מנגד מסתמן שעליית הריבית על המשכנתאות בפועל וירידה בגובה המשכנתא שנלקחה ע"י הציבור ל- 4.6 מיליארד ₪ בחודש נובמבר ו- 2.7 מיליארד ₪ בחודש אוקטובר (עקב מיעוט ימי עבודה) לעומת החודשים הקודמים לכך שממוצע המשכנתאות בחודש עמד על 5.5 מיליארד ₪ תבלום את עליית המחירים ותתפקד כעליית ריבית בפועל.

לסיכום, בנק ישראל מעלה את תחזית התוצר המקומי גולמי ל- 3.2% לשנת 2017  מהתחזית הקודמת אשר עמדה על 2.8% ולראשונה מזה תקופה תחזית האינפלציה של הבנק לשנת 2017 מגיעה לגבול התחתון העומד על 1% שנתי.

 

 

 

 

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש דצמבר 2016 - חן יצחק, אנליסטית 

ריבית דצמבר 2016 - הותרה על כנה  (0.1%) 

 למרות הצמיחה החזקה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, העלאת ריבית בנק ישראל עדיין לא עומדת על הפרק. על פי האומדן הראשוני, התוצר ברבעון השלישי צמח בשיעור שנתי של 3.2% בעקבות עליה בצריכה הפרטית והציבורית ועלייה בהשקעות.

מנגד, הייצוא ממשיך להוות חולשה במשק הישראלי, ברבעון השלישי ייצוא הסחורות והשירותים ירד ב- 6.3% (ללא יהלומים וחברות הזנק).

המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה בעקבות סביבת האינפלציה הנמוכה (0.2% מתחילת שנה) הנמצאת מתחת ליעד השנתי של
בנק ישראל שעומד על 1%-3%, חוזקת השקל וכן המדיניות המוניטרית של הבנקים במרכזיים העיקריים.

בנק ישראל נמצא בהמתנה להחלטת הריבית בארה"ב בחודש דצמבר, לפי חישובי "בלומברג"  הסיכוי להעלאת ריבית עומד על 98%. העלאת ריבית לאורך זמן בארה"ב עשויה להחליש את השקל מול הדולר, מה שיתמוך בנתוני הייצוא מישראל.

לפיכך, להערכתנו בנק ישראל לא צפוי לעלות את הריבית עד לרבעון האחרון של 2017.

 


 

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש נובמבר 2016 - רפי כהן, מנהל השקעות 

ריבית נובמבר 2016 - הותרה על כנה.

נתונים מעטים אך חיובים שפורסמו החודש שופכים מעט אור חיובי על מצב המשק. אמנם העלאת ריבית לא עומדת על הפרק בתקופה הקרובה אך גם יציאה מתרחיש של הורדת ריבית היא מהלך חיובי.

על פי נתוני בנק ישראל המשק ממשיך בהתרחבות כלכלית - באומדן השלישי לרבעון השני עודכן קצב הצמיחה כלפי מעלה בהובלת נתוני הייצוא. בשוק העבודה נמדדה עלייה במספר משרות השכיר ב- 2.8% שנתי. בגזרת המט"ח הדולר התחזק ב- 2.2% והתשואה על אג"ח ממשלתי שיקלי עלתה עד 14 נקודות בסיס. לעומת זאת מחירי הדיור התייקרו בחודשים יולי אוגוסט ב- 0.4% נוספים והסתכמו ב- 12 חודשים אחרונים בעליה של 6.8%, וזאת לצד התייקרות מחירי המשכנתאות בשנה האחרונה סביב ה- 1% התייקרות זו משולה לעליית ריבית.

בגזרת האינפלציה בנק ישראל עדיין רחוק מהיעד השנתי, כאשר מתחילת השנה המדד נותר ללא שינוי כשעיקר עליות המחירים מגיעות מסעיף הדיור שעלה ב- 1.9% שנתי.

בנק ישראל ממתין לחזרת האינפלציה אל תחומי היעד בין 1%-3% ע"מ להתחיל בתהליך העלאת ריבית. האינפלציה הצפויה ב- 12 החודשים הקרובים צפויה להסתכם ב- 0.8% ועל כן, להערכתנו בנק ישראל לא צפוי להעלאת ריבית עד הרבעון האחרון של 2017. 

__________

 

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש אוקטובר 2016- רפי כהן, מנהל השקעות 

ריבית אוקטובר 2016 - הותרה על כנה.

בנק ישראל הודיע השבוע שהחל מהשנה הבאה, הודעות הריבית תצומצמנה לשתיים ברבעון, במקום  12 הודעות בשנה שהיו נהוגות להתפרסם עד היום. עיקר ההחלטה נובע מחוסר הרלוונטיות בהחלטה בכל חודש והתאמה להחלטות הריבית בשאר העולם.

מועד העלאת הריבית בארה"ב הברית נדחה ושלח את שוק האג"ח לירידת תשואות בכל העולם, ומנגד לעליות שערים בשווקי המניות עקב הפחתה של אי הוודאות, לצד עלייה בהסתברות העלאת ריבית בחודש דצמבר ל- 55%.

הנתונים הכלכליים ברובם חיוביים, נתוני הצמיחה עודכנו ל-4% מ- 3.7% באומדן השני, כאשר הקטר שמוביל את המשק כרגע הוא גידול של 10% בצריכה הפרטית לעומת הרבעון השני אשתקד. האבטלה נותרת בשפל של 4% בקרב גילאי העבודה העיקריים (25-64) ושיעור התעסוקה השתפר ל- 77% לעומת 76.9%.

ציפיות האינפלציה ותחזיות האנליסטים לשנה הקרובה עלו ל- 0.7%, מתחת לציפיות בנק ישראל שעומדות על 1% והציפיות משוק ההון לשנה עומדות על 0.25%-.

האינפלציה ירדה בחודש אוגוסט ב- 0.3% מעבר לתחזיות בנק ישראל, ירידה זו קיזזה את העלייה של חודש יולי ואת האופטימיות שיצאנו מסביבת אינפלציה נמוכה.

המשך התגברות התחרות וסביבת מחירי סחורות נמוכה צפויים להימשך בתקופה הקרובה ולשמור על קצב נמוך של עלייה במדד המחירים והתרחקות מיעד בנק ישראל, אולם השיפור בכוח העבודה והעלייה הריאלית בשכר הממוצע במשק צפויה להגדיל את הביקושים וללחוץ על רמות המחירים. ע"פ הערכת המחקר בבנק ישראל האינפלציה צפויה לחזור אל תחום היעד ברבעון ה- 3 ב- 2017, אין צפי לעליית ריבית עד הרבעון האחרון של שנת 2017.

ברמה הגלובלית בנק ישראל יחכה למספר עליות ריבית בארה"ב. ברמה המקומית בנק ישראל ימתין לחזרה של האינפלציה לטווח היעד שנע בין 1%-3% ושיפור בפעילות הריאלית.

_________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש ספטמבר 2016- רפי כהן, מנהל השקעות

בנק ישראל השאיר את הריבית על כנה כצפוי, השיפור בסביבה העסקית, נתוני תעסוקה חיוביים והעלייה בשכר מחזקים את עמדת הבנק כי הצעדים המרחיבים מוצו עד כה וההסתברות להורדה נוספת בשער הריבית שהייתה לפני מספר חודשים התאפסה.

הנגידה פלוג מרגישה נוח מאוד לנוכח הנתונים שפורסמו לאחרונה, מדד המחירים הגבוה ביולי (0.4%) בצירוף שלושת החודשים חיוביים שקדמו לו עלול להסתמן כיציאה לדרך חדשה ואינפלציונית.

נתוני דוח התעסוקה מצוינים עם אבטלה נמוכה מאוד בגובה 4% (קבוצת גילאי 25-64) וגידול בשיעור ההשתתפות שמגיע לשיא של 64.4%. נמדדה תוספת עלייה בשכר שרובה מחלחלת מהשכבות החלשות – פעימה נוספת בשכר המינימום שעולה ל- 4,750 ₪ צפויה ליצור לחצי מחירים בעתיד הקרוב כיוון שהשפעת העלאת שכר המינימום תתורגם ברובה לגידול בצריכה הפרטית שמסתמן כקטר הפעילות במשק עם גידול של 7.3% במחצית הראשונה של 2016. עיקר הגידול בצריכה הפרטית נבע מייבוא מכוניות ששבר שיא של 164 אלף מכוניות בחצי שנה, גבוה ב- 14% מכמות הרכבים שנמסרו בחציון המקביל.

קצב הצמיחה בישראל הואץ ל- 2.9% במחצית הראשונה לעומת 2% במחצית הקודמת אשתקד שנבע בעיקרו מגידול בצריכה הפרטית וגידול בייצוא. במדד ייצוא הסחורות אמנם לא נמדד שיפור אך נמדד גידול בייצוא השירותים.

הודעות הנגידה ילן וסגנה סטנלי פישר ביום שישי האחרון רמזו על העלאת ריבית אפשרית בארה"ב עד סוף השנה, במקרה של העלאה יפחת הלחץ מהתחזקות השקל ומהתערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח.

______________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש אוגוסט 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

בנק ישראל יתמקד בשוק המט"ח, ובשוק ההון החברות תמשכנה ליהנות מעלויות גיוס נמוכות במיוחד

בסוף חודש יוני פרסם בנק ישראל את תחזיות מחלקת המחקר של הבנק מהן עולה כי התוצר ב-2016 צפוי לצמוח ב-2.4%, קצב מתון יותר מאז התחזית בחודש מרץ (2.8%). ההפחתה משקפת בעיקרה את הצמיחה הנמוכה ברבעון הראשון, 

התפתחות שהושפעה מחולשה ביצוא. אם נתייחס למדד המשולב לחודש יוני שפורסם אתמול (א') ניתן לראות כי ההשפעה השלילית של הייצוא על קצב הצמיחה עדיין מהותית ומגמתית, כאשר המדד רשם עלייה בשיעור של 0.1% בלבד. קצב עלייתו של המדד מתחילת השנה נותר יציב אך נמוך במקצת מקצב גידולו במהלך 2015, המבשר על המשך האטה במשק.

במצב זה בנק ישראל לא רואה מקום להרחבה נוספת (כבר תקופה ארוכה מאד) וממקד את תגובתו למצב דרך שוק המט"ח, בו קיימת השפעה ישירה על הייצוא. העלאת ריבית, כפי המשתקף בתחזיותינו, לא צפויה לפני הרבעון האחרון של 2017. 

אנו סבורים שהסביבה המוניטארית הנוכחית תמשיך לתמוך במשק ובתעסוקה (למרות החולשה בייצוא) ובפרט בחברות במשק הישראלי שייהנו מעלויות גיוס נמוכות מאד. 

_______________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש יולי 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

מדיניות ה - "אין מה לעשות" של בנק ישראל

הסיכון לכלכלת ישראל כתוצאה מה – Brexit נמוך, כאשר ההשלכות בעיקר נוגעות לענייני פוליטיקה של האיחוד האירופאי, והחשש העיקרי הוא מפני אפקט הדומינו שעלול להתפשט למדינות נוספות באיחוד, ובמקרה הקיצון לפירוק איחוד מדינות גוש האירו.

סיכון זה בעל סבירות נמוכה מאד בשלב הנוכחי. באשר למשק המקומי, שוק העבודה ממשיך להיות חזק עם שיפור מגמתי וככל הנראה מצוי בתעסוקה מלאה. האומדן השני של נתוני החשבונאות הלאומית תוקן כלפי מעלה, ועולה מהנתונים שהמשק צמח בשיעור של 1.3% ברבעון הראשון (במונחים שנתיים), והצריכה הפרטית במשק חזקה (4.8%) ו"מפצה" על הירידה החדה בייצוא.

אך למרות השיפור ביחס לאומדן הראשון, המשק מצוי בהאטה והאירועים המקרו - גלובליים האחרונים ממשיכים לתמוך במדיניות ה-"אין מה לעשות" של בנק ישראל. 

בתנאים שנוצרו, הבנק מתקשה למצוא דרך לעודד את הצמיחה של המשק הישראלי.

לאור כל זאת אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי הריבית תיוותר בסביבה הנוכחית, או אפסית, לתקופה ממושכת ולפחות עד לתום הרבעון הראשון של שנת 2017. 

__________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש יוני 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

השקל עזר לפלוג לא לקבל החלטות והיא הותירה את הריבית לחודש יוני ללא שינוי  

בשבוע שעבר פרסמה הלמ"ס את האומדן הראשון לנתוני החשבונות הלאומיים לרבעון הראשון של 2016 מהם עולה "תמונה" לא מעודדת למצב המשק הישראלי. ע"פ האומדן חלה ירידה של 0.4% בתמ"ג העסקי (חישוב שנתי), לאחר עלייה של 2.9% ברבעון הקודם ועלייה של 2.7% ברבעון השלישי בשנת 2015, זהו נתון מדאיג ומגמתי. בסה"כ הייתה עלייה בהשקעות בנכסים קבועים, אך באופן מתון יותר בזמן שהמשק זקוק לגידול בסעיף זה (לצורך תמיכה בצמיחה עתידית).

נתון קשה נוסף עולה מהדוח והוא ירידה של 12.9% בייצוא הסחורות והשירותים. כעת המגמה ברורה, ידועה, ונובעת בעיקרה מהשקל החזק ומהירידה בהיקף הסחר העולמי (התמתנות הצמיחה בסין ועוד). נוסיף לכך את הירידה של 1.7% בהוצאה לצריכה ציבורית, כך שמתבקשת השאלה כיצד הממשלה ומשרד האוצר מתכננים לתמוך במצב המשק?

אמנם מדובר על אומדן ראשון, וצפוי ככל הנראה תיקון לקראת הנתון הסופי, אך כל הנתונים, מדאיגים בעיקר עקב היעדר תמיכה ממשלתית בצמיחה במשק והיעדר עידוד יזום לסקטור העסקי.

נתוני מצב המשק בכלל ומצב היצוא בפרט הפכו את ההחלטה על הודעת הריבית לקשה ביותר. נוסיף לכך את מדד אפריל הנמוך מהצפוי (0.4) ונקבל דילמה משמעותית. הורדת ריבית לאפס אין בה בכדי לשנות משהו במשק הישראלי, היא חסרת משמעות. המדיניות מרחיבה, וכעת לבנק ישראל כמעט ולא נותרו כלים לתמיכה במשק. היחלשות השקל ביחס לדולר מאז 29.4.16, בו נסחר השקל מול הדולר בשער של כ-3.74, לעומת היום בו נסחר השקל בשער של 3.88 ₪ לדולר, היא חיובית למשק, בכך שהיא תומכת ביצוא אך איננה מספיקה ואין הבטחה כי השקל לא ישוב להתחזק שוב מול הדולר.

נכון להיום ולהחלטה שהתקבלה, היחלשות השקל תהיה ברת השפעה על בנק ישראל אך לא תשנה את התמונה הכוללת באופן מהותי. בנק ישראל עשוי בהמשך להפתיע בהורדת ריבית לאפס לאור הנתונים, אך גם במקרה זה, פעולתו לא תשפיע באופן מהותי על המשק הישראלי. משמעות הדבר, בתנאים שנוצרו, בנק ישראל הולך והופך לחסר רלוונטיות בעידוד הצמיחה ובהצגת היעדים של המשק הישראלי. להערכתנו הריבית תישאר בסביבה הנוכחית לתקופה ממושכת.

_____________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש מאי 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש מאי נותרה ללא שינוי. בין הגורמים העיקריים להחלטה, אותם ציין בנק ישראל: 

1. ההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית נמשכה החודש, וקרן המטבע העולמית עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיותיה לצמיחה
    במרבית המשקים העיקריים ולסחר העולמי, בעוד התחזית לצמיחה בסין עודכנה כלפי מעלה. המדיניות המוניטרית של הבנקים    
    המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה; המועד הצפוי בשווקים לעליית ריבית נוספת בארה"ב נדחה, ובנקים מרכזיים
    אחרים מוסיפים להצביע על אפשרות להעמקת ההרחבה המוניטרית.
2. תמונת הפעילות הריאלית ממשיכה להצביע על צמיחה בקצב המתון, שאפיין את השנים האחרונות: סקר החברות מראה שהתמתנות
    חלה גם בענפי המסחר והשירותים, ויצוא הסחורות ירד בחדות ברבעון הראשון. התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות
    חיובית, ומתבטאת ברמה נמוכה של אבטלה, עלייה בשכר ובתקבולי מס בריאות, ושיעור גבוה של משרות פנויות.
3. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות  נמוכה על רקע הפחתות המחירים היזומות ומחירי האנרגיה הנמוכים. הציפיות לאינפלציה התייצבו
    החודש לאחר עלייתן בחודש הקודם. הציפיות לשנה עדיין מתחת לתחום היעד, והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות
    מעוגנות בתוך תחום היעד.

לאור כל זאת אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי ריבית בנק ישראל תיוותר ללא שינוי לאורך זמן ולפחות עד תום הרבעון הראשון של שנת 2017.
____________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש אפריל 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2016 הותרה על כנה ברמה של 0.1% >> השקל קרוב לשיא היסטורי במונחי סל

 במבט מאקרו כלכלי, מתקשה בנק ישראל להחליט באיזה צד של המשוואה הוא נמצא. מצד אחד "הסופר בזוקה" של דרגי בגוש האירו-מדיניות מוניטרית מרחיבה אגרסיבית מאד, ומהצד השני הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב (נכון לישיבת הפד' האחרונה-שתי העלאות צפויות בשנת 2016).

השווקים המפותחים בחו"ל חשובים מאד להערכת בנק ישראל את מדיניותו המוניטרית העתידית, אך במבט פנימי אל תוך המשק הישראלי לא חסרות לו דילמות משל עצמו.

השקל בשיא ביחס לסל המטבעות. מאז הדיון המוניטרי האחרון ביום 22.2.16 חל תיסוף במונחי שקל/סל (שער חליפין אפקטיבי נומינלי) בשיעור זניח יחסית של כ- 0.3%. אבל הסיפור הגדול יותר הוא עוצמתו של השקל שקרובה לשיא מאז חודש מאי 2001 וברמה של כ- 85 נקודות. התחזקותו של השקל לאורך זמן היא בעיה לא פשוטה עבור המשק הישראלי ועבור היצואן הישראלי כאשר הוא מתמודד מול מתחריו בחו"ל על מחיר המוצר/שירות. שקל חזק ממשיך לפגוע בייצוא הישראלי ובו בזמן שהעולם כולו מצוי במלחמת מטבעות, כאשר כל כלכלה מעוניינת במטבע חלש ככל הניתן ביחס למטבעות המרכזיים, בבנק ישראל שוקלים היטב כל העלאת ריבית קטנה ככל שתהיה. לפיכך ביחס לשער החליפין בנק ישראל מצוי בדילמה קשה ביותר. העלאת ריבית תגרור התחזקות השקל-אותה בנק ישראל רוצה למנוע ככל הניתן ולפיכך נקודה זו איננה תומכת בהעלאת ריבית במשק בטווח הקצר-בינוני.

ציפיות האינפלציה במשק עלו. מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ירד בשיעור של 0.3% -  בטווח התחתון של התחזיות המוקדמות. בשנת 2015 המשק הישראלי עבר שינוי מבני אגרסיבי של הורדת מחיר במגזרים רבים, וההנחה כי בשנת 2016 יותר ויותר משקי בית ייהנו מכל ההוזלות החד פעמיות שהתרחשו באופן יזום על ידי הממשלה וכן מהוזלת מחיר האנרגיה בעולם מה שאמור להגדיל את הכנסתם הפנויה שככל הנראה, תלך לצריכה. העלייה (המתונה) בציפיות האינפלציה תומכת בהותרת הריבית על כנה בטווח הקצר בלבד (רבעון לכל היותר).

המדד המשולב מראה על יציבות בקצב הצמיחה ברבעון הראשון של שנת 2016, בדומה לקצב הצמיחה ברבעון הרביעי של שנת 2015. בחודש פברואר עלה המדד המשולב למצב המשק בשיעור של 0.25%, ביטוי לקצב הצמיחה היציב של המשק. למעט מדד הייצור התעשייתי שירד, מדד יבוא התשומות לייצור עלה בשיעור חד של 14.7%, המשרות הפנויות במגזר העסקי עלו בשיעור של 3.6%, וייצוא השירותים עלה בשיעור מינורי של 0.4% בלבד. מנגד, יצוא הסחורות ירד בפברואר בשיעור של 3.3%, כאמור לעיל, מהתחזקות השקל והתמתנות הביקושים בסחר העולמי. למעשה, המשקל במאזניים מראה כי בנק ישראל לקראת שינוי מגמה במדיניותו המוניטרית בטווח הבינוני. אך להערכתנו סביבת הריבית לא תשתנה תיוותר על כנה ברמתה הנוכחית, לפחות עד תום השנה הנוכחית, ורק לאחר שיהיה בידי בנק ישראל מספיק נתונים על רמת הסיכונים הגלובליים, קצב הצמיחה וסביבת המחירים המקומית, ובמיוחד – שער החליפין של השקל מול הסל. 

___________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש מרץ 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2016 הותרה על כנה ברמה של 0.1%

ככל הנראה תחזית הצמיחה של בנק ישראל תעודכן כלפי מעלה במרץ הקרוב

קשה להתעלם מהמומנטום החיובי שצבר המשק הישראלי ברבעון הרביעי של שנת 2015. המשק צמח בשיעור נאה של 3.3% וזאת לאחר צמיחה מתונה יותר של 2.5% ברבעון השלישי. הצריכה הפרטית זינקה בשיעור של 5.8% וזאת לעומת 2.2% בלבד ברבעון השלישי של 2015. נגזר מהצריכה הפרטית היא הוצאה פרטית לנפש שגם היא זינקה בשיעור נאה וברמה של 3.6%. ההוצאה לצריכה ציבורית נסקה לשיעור דו ספרתי של 14.5%. אחת השורות החשובות היא ההשקעה בנכסים קבועים שזינקה לרמה של 6.8% זאת לעומת קיפאון ברבעון השלישי, והשיעור הגבוה ביותר מאז הרבעון הרביעי של שנת 2014 ואת פירות ההשקעה המשק צפוי לקצור בהמשך השנה הנוכחית.

בהתייחס למומנטום החיובי בכלכלת ישראל אני בהחלט סבור כי לקראת התחזית של בנק ישראל בחודש מרץ, נראה עדכון כלפי מעלה אשר נובע ברובו מהמשך שיפור בשוק העבודה המקומי וכן המשך שיפור בצריכה הפרטית. בשנת 2016 יותר ויותר משקי בית ייהנו מכל ההוזלות החד פעמיות שהתרחשו באופן יזום על ידי הממשלה וכן מהוזלת מחיר האנרגיה בעולם מה שיגדיל את הכנסתם הפנויה שכלל הנראה, תלך ברובה לצריכה.

לאור זאת קשה בהחלט לראות את בנק ישראל מצטרף למדינות המנהיגות ריבית שלילית. מצבה המאקרו כלכלי של ישראל איננו דורש את זה והדיפלציה כאמור נבעה מגורמים חד פעמיים וממחיר האנרגיה בעולם שירד באופן חד. בבנק ישראל מודעים לכך היטב וזאת הסיבה שהבנק גם לא נקט בצעדים מוניטאריים מרחיבים נוספים. להערכתנו סביבת הריבית לא תשתנה בקרוב ותיוותר על כנה ברמתה הנוכחית לפחות עד הרבעון השלישי של השנה ורק לאחר שיהיה בידי בנק ישראל מספיק נתונים על רמת הסיכונים הגלובליים, קצב הצמיחה וסביבת המחירים המקומית.

__________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש פברואר 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2016 הותרה על כנה. בתחזית הבאה של בנק ישראל במרץ 2016, אנו צפויים לראות עדכון כלפי מעלה של תחזית הצמיחה

תמונת המאקרו הולכת וצוברת מומנטום חיובי. למרות הרעש הלבן שהתקבל במהלך אשתקד ובמהלך השנה הנוכחית, תמונת המצב העולה מהמדד המשולב לחודש דצמבר מוכיחה כי המשק הישראלי ממשיך לגדול ולצמוח למרות ההאטה הניכרת בקצב הצמיחה העולמי. מדד הייצור התעשייתי זינק חדות בחודש נובמבר ובשיעור של 7.3% וכן מדד ייצוא הסחורות עלה בשיעור ניכר של 4.2%. אם נתייחס לשנת 2015 כולה, לסיכום ניתן לומר כי המדד המשולב עלה בשיעור של 2.9% וזאת לאחר גידול בקצב נמוך יותר בשנת 2014 (2.1%). עיקר השיפור בשנת 2015 וכפי המסתמן לקראת 2016 , הוא שוק העבודה. שיעור האבטלה בישראל נמוך מאד והמשק קרוב לתעסוקה מלאה ולא מן הנמנע כי לחצי השכר במשק שהחלו במגזר הציבורי, יחלחלו בקצב מהיר יותר אל המגזר העסקי.

בתחזית הצמיחה שניתנה על ידי בנק ישראל בחודש דצמבר אשתקד, שיעור הצמיחה לשנת 2016 צפוי להסתכם בשיעור של 2.8%. אם נתייחס למומנטום החיובי בכלכלת ישראל אני סבור בהחלט כי נראה לקראת התחזית של בנק ישראל בחודש מרץ עדכון כלפי מעלה של תחזית הצמיחה, הנובע ברובו מהמשך שיפור בשוק העבודה המקומי וכן המשך שיפור בצריכה הפרטית. בשנת 2016 יותר ויותר משקי בית נהנים מהוזלות חד פעמיות שהתרחשו באופן יזום על ידי הממשלה וכן מהוזלת מחיר האנרגיה בעולם, מה שהגדיל את הכנסתם הפנויה, שככל הנראה, תלך לצריכה. להערכתנו , בנק ישראל יהיה ער לעובדות המתוארות, אך מנגד לא יפעל להעלאת ריבית עד שרמת המחירים לא תחזור לאמצע היעד הממשלתי. לאור זאת, לא צפויה העלאת ריבית לפני תום הרבעון השלישי של שנת 2016. סביבה מאקרו כלכלית זאת נוחה ותומכת בביקושים.

___________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש ינואר 2016

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2016 הותרה על כנה (0.1%) - אין סיבה להעלות ואין סיבה להוריד

הפד' סיפק למעשה לבנק ישראל "גלגל הצלה". בעוד בנק ישראל והעומדת בראשו, קרנית פלוג, מתקשים למצוא פתרונות למצב הנוכחי, ובהיעדר מספיק כלים בהם הבנק יכול להשתמש, עליית הריבית בעולם צפויה במקביל לחזק את הדולר אל מול מרבית המטבעות בעולם.

התחזקות הדולר בעולם אל מול השקל עשויה לספק לבנק ישראל קרקע נוחה לתכנן את מהלכיו הבאים, וזאת מבלי לדאוג להתחזקות השקל יתר על המידה. זאת מכיוון שעבור הספקולנטים בשוק המט"ח, האלטרנטיבה של השקל ביחס לדולר מאבדת את היתרון שלה כאשר הריבית על הדולר גבוהה יותר.

בנק ישראל יכול להותיר את הריבית הנוכחית על כנה זמן ממושך עד שיראה סימנים מובהקים לפיהם כלכלת ישראל מוכנה להעלאת ריבית ושוב, מבלי לדאוג יתר על המידה לשקל החזק וההשלכות שלו על היצואנים במשק. באשר ללחצים פוליטים ואחרים, חשוב לציין כי העלאת ריבית איננה רצויה ועלולה לגרור את מצב המשק הישראלי למקום לא נוח. מצד שני הורדת ריבית נוספת עקב חשש מדפלציה גם הוא לא במקום וזאת מכיוון שהאינפלציה השלילית מקורה ברפורמות ממשלתיות, הורדות מחיר חד פעמיות ומחיר הנפט בעולם.

אין בישראל אינפלציה שלילית הנובעת מירידה בביקושים הפנימיים. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי סביבת הריבית בישראל תיוותר ללא שינוי עמוק אל תוך שנת 2016.

_____________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש דצמבר 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר הותרה על כנה (0.1%) - יעד גרעון של 2.9% טוב למשק

המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר עלה ב- 0.3%. בהתייחס למרכיבי המדד המשולב, ניתן לראות כי יבוא מוצאי צריכה בחודש אוקטובר זינק בשיעור של 10.8% וכן יבוא התשומות לייצור זינקו בשיעור של כ- 5%.

תרומה נוספת למדד מגיעה מסעיף שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי אשר עלה בשיעור של כ- 3.2% בדומה לקצב עלייתו בחודשים האחרונים. כל אלה מסמנים בברור כי הפעילות הצרכנית והיצרנית במשק נמצאת במצב טוב יחסית, דבר אשר בא לידי ביטוי גם במדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר.

לאורך כל השנה האחרונה היה ברור לבנק ישראל כי תהליך ירידת המחירים אינו נובע מצד הביקוש, ולכן השכיל לא לפעול ולהשתמש בכל כליו. בנק ישראל גם הבין לאורך השנה כי "ארגז הכלים" שלו הולך ונהיה מוגבל ולפיכך, במצב זה קשה להבין את התייחסות הבנק לתקציב הממשלה הנוכחי כאשר הוחלט על יעד גרעון של 2.9%. אם הצד המוניטארי נמצא לקראת מיצוי כליו האלמנטריים, הצד הפיסקלי הופך להיות מכריע, ויפה שעה אחת קודם.

אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי הריבית הנוכחית תלווה אותנו זמן לא קצר גם לאחר העלאת הריבית בארה"ב במידה ותתרחש בקרוב.

_____________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש נובמבר 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר ללא שינוי: זה לא בנק ישראל, זאת הממשלה

ריבית אפס ביחס לריבית הנוכחית אין בה כדי להשפיע באופן מהותי על המשק. המשק הישראלי מצוי בהרחבה מוניטארית מזה זמן ממושך בהתאם למדיניות אותה מנהיג בנק ישראל בנחישות. עד כאן הצד המוניטארי. היכן הממשלה? היכן המדיניות הכלכלית המעודדת צמיחה? למדנו שלטנגו דרושים שניים, אך במקרה זה הממשלה מעדיפה לצפות "בריקוד" ולא לנקוט עמדה ברורה ונחושה אשר רואה פני עתיד.

מנתוני ההבזק לחשבונות לאומיים לשנת 2015 (הלמ"ס), התמ"ג במשק לשנת 2015 צפוי לצמוח בשיעור של 2.5%, לאחר עלייה של 2.6% בשנת 2014, ועלייה של 3.3% בשנת 2013.

אכן התמונה קשה – אך בייתר פירוט ניתן לראות את אוזלת ידה של הממשלה בכך שההוצאה לצריכה ציבורית תעלה בשיעור של 2%, בהמשך לעלייה של 3.3% ב- 2014, ו- 4% בשנת 2013. מדוע יש ירידה בצריכה הציבורית? הרי כסף בשלב הנוכחי לא חסר, רק החודש נתבשרנו כי בחודשים ינואר-ספטמבר 2015 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך 3.8 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 10.9 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, והגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2014 – ספטמבר 2015) עומד על  2.0% מהתמ"ג -בלבד!

בנק ישראל מספק את הסביבה המוניטארית הנוחה מאד למשק, לעסקים ולפרטיים, והממשלה חייבת להיות אקטיבית ונחושה בכדי שהמשק יצמח בשיעורים גבוהים יותר-אחרת, וכפי שמשתקף מהנתונים האחרונים מגמת ההאטה תחריף.

לסיכום בהחלט סביר להניח כי הריבית תיוותר ללא שינוי – והורדת הריבית לאפס תהיה מעניינת ברמה ההיסטורית של המשק – אך לא תתרום באופן משמעותי לכלכלה. המדיניות המרחיבה מאד לא יכולה להיות אפקטיבית ללא אקטיביות בצד הפיסקלי. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי הריבית האפסית במשק תלווה אותנו עוד זמן רב.

_______________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש אוקטובר 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר ללא שינוי:

לנגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, יש כל הסיבות הטובות להוריד את הריבית במשק לאפס - אך היא בחרה שוב לא להגיב. אם נביט מעבר לים נראה כי הפד' בהחלטתו האחרונה הותיר את הריבית ללא שינוי עקב חששות מהכלכלה העולמית ובפרט מהכלכלה השנייה הגדולה בעולם – סין. מקבילו באירופה לא המתין ויצא בהודעה תומכת בשווקים ואף רמז להעצמת תוכנית ההרחבה במידת הצורך. אם נתייחס לזירה המקומית הירידה החדה בייצוא בשיעור של 11.9% והקיפאון בצמיחה לרבעון השני (0.1%) מספקים גם הם סיבה טובה לפלוג לבצע מהלך נוסף ולהפחית את הריבית. כמו כן, סביבת האינפלציה נמוכה מאד, למרות שמרביתה נובעת משינוי מבני במשק ומסעיפים חד פעמיים, אך עדיין רחוקה מאד מאמצע היעד הממשלתי (1%-3%). במצב זה ניתן לומר כי צעד אנטי מחזורי של הפחתת ריבית (כאשר המשק קיבל תפנית לכיוון האטה), החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית במשק ללא שינוי עשויה להיות בעייתית בהמשך הדרך. בכל מקרה הנני סבור כי מדיניות בנק ישראל המרחיבה מאד תיוותר במשק הישראלי עוד זמן רב.

באשר לעדכון תחזיות המאקרו של חטיבת המחקר במסיבת העיתונאים בראשות הנגידה, אנו סבורים כי מחלקת המחקר תוריד את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה בחדות ותעדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה לשנים 2015 ו- 2016 – דבר אשר מחויב המציאות. 

______________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש ספטמבר 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר ללא שינוי: "בנק ישראל בחר לא להגיב"

מזה זמן בנק ישראל עוקב בדריכות אחר ההחלטות והעדויות של הפד' בארה"ב בניסיון להבין אם אכן השנה הריבית תועלה ותסייע במידה מסוימת במאבקו להחלשת השקל. רק שבינתיים קצב הייצוא והייצור בישראל נחלש ברבעון השני של השנה והנתונים דיברו בעד עצמם, כאשר הצמיחה במשק הייתה בשיעור נמוך במיוחד של 0.3% בלבד, כך "שההמתנה" של בנק ישראל לא השתלמה. ברמת המאקרו תוצאת ההמתנה הוכחה כשגויה, המשק הישראלי איבד מומנטום כאשר הייצוא נחלש באופן חד, ציפיות האינפלציה לשנה קדימה נמוכות במיוחד והשקל מול מוסיף להיות חזק מול סל המטבעות.

אם נוסיף את הפאניקה בשווקים, סביר להניח כי בנק ישראל "ירים את הכפפה" ויפעל לטובת המשק ולא רק באמצעות הריבית. המחשבה שלבנק ישראל ארגז כלים ריק היא שגויה ויש עוד מספר רב של צעדים אותם הבנק יכול לבצע. בין אם הריבית תהיה בשיעור של 0% או 0.1% אין מדובר על הבדל משמעותי, הריבית נמוכה היסטורית ותישאר נמוכה כנראה לזמן ממושך ובעיקר על רקע ההאטה החמורה המסתמנת מהכלכלה הסינית והן מההאטה הנמשכת בגוש האירו.

באשר לירידות השערים בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל אנו סבורים כי מדובר בתיקון ממושך ולא מדובר במפולת. סביר להניח כי הממשל הסיני יפעל בכל כוחו על מנת לעצור את ההידרדרות הנוכחית. בכל מקרה קשה למצוא אלטרנטיבה ראויה לשוק המניות במיוחד שבמרבית העולם הריבית סביב האפס או אפס. הריצה אל נכסי סיכון תימשך וסביר להניח כי השווקים יחזרו לעלות בשבועות הקרובים. 

להורדת לכתבה בספונסר לחץ כאן 


_______________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש אוגוסט 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט ללא שינוי:

המדד המשולב תומך בנימה ה'ניצית' של בנק ישראל באשר לפעילות הריאלית במשק ולמעשה משדר מסר מרגיע לקובעי המדיניות בבנק ישראל. הקריאה למדד המשולב לחודש יוני שפורסמה בשבוע שעבר הצביעה על עלייה של 0.4%, עלייה מרשימה ביחס לחודשים קודמים אשר מראה על ההתאוששות בפעילות במשק, שתבוא לידי ביטוי ככל הנראה בקריאה הראשונה לתמ"ג עבור הרבעון השני של 2015.

בבחינת מרכיבי המדד ניתן לציין: הושפע לטובה מהגידול שחל ביוני ביבוא מוצרי הצריכה, ביבוא התשומות לייצור, ובשיעור המשרות הפנויות. העלייה בפדיון המסחר במאי תרמה גם היא לעליית המדד. הירידה ביצוא הסחורות מיתנה את קצב עליית המדד, וכך גם הירידות במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של השירותים במאי.

סביר להניח כי במידה והשקל ימשיך להתחזק קצב הצמיחה במשק עלול להיפגע בעקבות המשך הירידה בייצוא ולפיכך, בנק ישראל יידרש להתמודד בדרכים יצירתיות יותר, בעיקר בשוק המט"ח, על מנת לבלום את התחזקות השקל.

להערכתנו, הריבית במשק הישראלי צפויה להיוותר נמוכה לתקופה ממושכת ולא שוללים הפחתה נוספת עד סוף השנה הנוכחית.

___________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש יולי 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

ריבית בנק ישראל לחודש יולי ללא שינוי:

בנק ישראל שומר על "התחמושת": לצד אבטלה נמוכה מאד באופן יחסי, צריכה פרטית שזינקה באומדן השני בשיעור של 7.5% ואינפלציה שעמדה בחודשיים האחרונים בהתאם לצפי, בבנק ישראל לא רואים מקום "לבזבז" תחמושת יקרה.

החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי נכונה, וזאת במטרה לקבל תמונת מצב נכונה טובה של המשק ובכלל זה, להמתין לתקציב הממשלה לשנת 2015.

להערכתנו, הריבית במשק הישראלי צפויה להיוותר נמוכה לתקופה ממושכת ולא שוללים הפחתה נוספת עד סוף השנה הנוכחית. באשר לשוק המט"ח בנק ישראל יידרש להתמודד בדרכים יצירתיות יותר על מנת לבלום את התחזקות השקל ואת מגמת הירידה של הייצוא הישראלי. 

 

להמשך קריאה לחץ כאן 

__________________________________________________________________________

לקראת הודעת הריבית לחודש יולי 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

הורדת ריבית ל – 0%, תהיה בגדר הפתעה

הלמ"ס פרסמה בשבוע שעבר את האומדן השני לצמיחת התמ"ג ברבעון הראשון כאשר הקריאה הייתה לצמיחה של 2.1% בקצב שנתי, זאת לעומת נתון טוב יותר בקריאה הראשונה שעמד ברמה של 2.5%. העדכון לנתוני הצמיחה במשק גרמו בבנק ישראל "כאב ראש" לא קטן. לצד אבטלה נמוכה מאד באופן יחסי, צריכה פרטית שזינקה באומדן השני לשיעור של 7.5% ואינפלציה שעמדה בחודשיים האחרונים בהתאם לצפי, בבנק ישראל לא רואים מקום "לבזבז" תחמושת יקרה.

"כאב הראש" כאמור, נוצר משלושה גורמים מהותיים כאשר הראשון במעלה הינו נתוני סחר החוץ של ישראל. ייצוא הסחורות לאיחוד האירופאי בשלושת החודשים האחרונים מרס-מאי (בעיקר אנגליה, סלובניה וסלובקיה) עלה בשיעור נאה של כ- 16% (בחישוב שנתי), אז זה קוזז בירידה בייצוא לארה"ב בשיעור העולה על 16%. באותה תקופת השוואה ירד גם הייצוא לאסיה בשיעור של 3.4%. בהתייחס למדד שקל סל, מאז הפחתת הריבית האחרונה בחודש פברואר השנה תוסף השקל בשיעור ניכר של מעל 3.5%. תיסוף זה מסביר היטב את הירידה הכוללת בייצוא של ישראל בשיעור של 9.7% בייצוא הסחורות באותה תקופת השוואה (מרס-מאי).

הגורם השני הינו התחזקותו של השקל שמשפיעה ישירות על היתרון התחרותי של ישראל מול שותפות הסחר שלה. בבנק ישראל מודאגים מהמשך הידרדרות של יתרון זה שעלול לפגוע ביצירת מקומות עבודה במשק ובסופו של תהליך לפגוע בצמיחה.

הגורם השלישי הינו הצהרת הפד' באשר לגובה הריבית, כאשר בכירי הפד' מעריכים כי עד סוף שנת 2015 תעמוד הריבית בשיעור של 0.625% (ללא הצהרה ברורה מתי העלאות אלו יתבצעו). משמעות הדבר - שתי העלאות ריבית עד סוף השנה. זאת, למרות שהפד גם חתך את תחזית התמ"ג לשנה זו לשיעור של כ-2% ברף העליון, לעומת תחזית קודמת של 2.7% ברף העליון.

אם אכן העלאות ריבית אלו יתבצעו כמתוכנן עד סוף השנה, סביר להניח כי המדיניות המרחיבה מאד של בנק ישראל תיפסק ולקראת הרבעון האחרון של שנת 2016, נראה מתווה ברור של תהליך העלאות ריבית גם במשק הישראלי.

כל הגורמים המוזכרים לעיל יהיו מונחים של שולחנה של הנגידה, קרנית פלוג, וסביר להניח כי החלטת בנק ישראל תסתיים ללא שינוי וזאת במטרה לקבל תמונת מצד נכונה יותר של המשק ובכלל זה, להמתין לתקציב הממשלה לשנת 2015. הורדת ריבית ל– 0% תהווה הפתעה מצד הנגידה, שנחשבת על פי סוכנות הידיעות בלומברג כנגידה המפתיעה ביותר מכל בנקאי מדינות ה – OECD. 

לקריאה לחץ כאן

__________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לקראת פרסום הודעת הריבית לחודש יוני 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר 

בהתייחס לשיקולי בנק ישראל הותרת שיעור הריבית במשק על כנה נבעה בעיקר משני גורמים להלן: רמת המחירים במשק כאשר מדד אפריל רשם קריאה בטווח העליון של התחזיות (0.6%) ולמעשה, תרם לחזרתן של הציפיות האינפלציוניות אל טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל. חשוב לומר כי ההתנהלות של בנק ישראל באשר לתגובה לסדרת המדדים האחרונה הייתה נכונה בדיעבד. בנק ישראל ניטרל למעשה את ההשפעה החד פעמית של ירידת המחירים ופעל בהתאם, באחריות ובכובד ראש. הגורם השני הינו שער החליפין של השקל מול הסל. מדד זה שמר על רמתו מאז הפחתת הריבית האחרונה בחודש פברואר (בסביבות 81.5 נקודות) וסביבה זו כנראה נוחה לבנק ישראל.

בבחינת הגורמים הריאליים במשק, ניתן לציין את שיעור האבטלה שירד בחודש אפריל לרמה של 4.9% (מה שתומך בהותרת הריבית על כנה), מנגד נתוני הייצוא שפורסמו על ידי הלמ"ס עולה כי בחודשים פברואר –אפריל חלה ירידה של 13.1%. בחודש אפריל ייצוא הסחורות הסתכם ב – 15.7 מיליארד ₪ וכתוצאה מכך הגדיל את הגירעון בחשבון המסחרי בהיקף של 2.7 מיליארד ₪. מתחילת השנה הגירעון בחשבון המסחרי של ישראל (ייצוא פחות ייבוא) הסתכם ב – 7.7 מיליארד ₪.

שורה תחתונה, בבחינת מכלול הגורמים במשק הישראלי, הן הנומינאליים והן הריאליים אנו סבורים כי בנק ישראל פועל נכון בשלב הנוכחי.

___________________________________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לקראת פרסום הודעת הריבית לחודש מאי 2015

פלוג פועלת נכון // עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר 

בנק ישראל לא מפתיע, הריבית לחודש מאי ללא שינוי וברמה של 0.1%. במכלול הנתונים הריאליים, צודקת נגידת בנק ישראל בצעדיה השקולים ביחס לריבית. פעולותיה נועדו לשמור על רמתו של השקל נמוכה ולתמוך בפיחות השקל במונחי סל וזאת במטרה לא לפגוע בפעילות הריאלית. בהחלטה זאת, למרות שיש מספר אפשרויות לפעולה, בחרה הנגידה להמתין ולא לבזבז נשק יקר על ידי הפחתת הריבית לאפס. יחד עם זאת, התחזקות השקל במונחי סל מאז סוף חודש פברואר, מעלה משמעותית את הסיכוי להפחתה נוספת של הריבית בחודשים הקרובים, וסביר להניח כי בנק ישראל ימתין למדד אפריל ולתקציב הממשלה החדשה. 

_______________________

לקראת החלטת הריבית הקרובה, לחודש מאי, לא ניצבת בפני בנק ישראל דילמה מהותית. האינפלציה השלילית (דפלציה) אותה חתמה שנת 2014 איננה מקור לדאגה וזאת בניגוד לכמה דעות אחרות. בכדי להמחיש מדוע בנק ישראל איננו חושש דווקא מרמת הביקושים המקומיים, ניקח מקרה לדוגמא אי שם בעיירה/עיר ביפן. ביום מסוים הגיעה משאית מלאה בעגבניות וכל ההיצע נרכש על ידי תושבי המקום. במידה והיה צורך עודף לעגבניות ייתכן מאד שמחיר העגבנייה ביפן היה עולה. ביום אחר הגיעה אותה משאית עם אותה כמות של עגבניות, אך בסוף יום המסחר נותרו 3 טון עגבניות במשאית.

מה קרה? בברור שעשה הסוחר מול ראש העיר, הוברר לו כי 10% מתושבי העיר עזבו. האם מקרה זה מתאר ירידה בביקושים? כן. אך חשוב להבחין שירידה זאת איננה מקרה של שינוי ברמת הצריכה, אלא הדבר נובע מעזיבת תושבים ומדובר על מקרה חד פעמי במונחי מדד. הרי האזרח שחי באותה עיירה לא שינה את צריכתו. אם אותו אזרח היה קונה פחות, אז הייתה סיבה אמיתית לדאגה.

זהו בדיוק ההבדל הדק עליו מדברת נגידת בנק ישראל. אם נתייחס לשנת 2014, אכן נראה כי השנה הסתיימה הרחק מתחת ליעד המחירים אותה קבעה הממשלה. אך ברור לכל, בהכרח לבנק ישראל, כי הירידה במדד המחירים נבעה כתוצאה משינויים חד פעמיים ושינויים שהם אקסוגניים למשק. הרי ירידה חד פעמית במחיר המים והחשמל לא משקפת   ירידה בביקוש המצרפי של המשק. כמו כן, ירידת מחיר הנפט איננו דבר צפוי, כמו גם עלייתו של מחיר הנפט, אלא הוא אקסוגני למשק ונקבע בשוק העולמי. לבנק ישראל ולמדינת ישראל אין היכולת לקבוע את מחירו או להשפיע עליו. כמו כן, ראינו שינויים מבניים בשוק המקומי הנובעים מרפורמות בשוק הסלולר ושוק המזון. שוב, מדובר על שינוי שבסופו של יום הוא חד פעמי. לא ראינו שלפחות אזרחים יש סלולארי בכיס!

לכן בבחינת הגורמים שהביאו את מדד המחירים לרמתו הנמוכה איננה במהותה תוצאה של ירידה בביקושים הפנימיים. אם נתייחס למרכיבי התמ"ג לשנת 2014, ניתן לראות בברור כי הצריכה הפרטית עלתה בשיעור נאה של 4%! הצריכה הציבורית עלתה ב – 3.9% והייצוא עלה בשיעור של 4.7%. בסיכומה של שנת 2014 התמ"ג עלה בשיעור של 2.8%, אך הצפי לשנת 2015 כרגע עומד בשיעור של 3.2%. לא רמה של 5%, אך בהחלט רמת צמיחה סבירה.  

ממה חושש בנק ישראל?

במילה אחת: הייצוא. בזירה העולמית מלחמת המטבעות לא תמה. כל מדינה גדולה או קטנה נאבקת לפחת את המטבע שלה על מנת ליצור יתרון תחרותי במונחי מחיר התוצרת/שירותים אותן היא מייצאת. הדולר המתחזק בעולם אומנם גרם לפיחות השקל מולו, אך במונחי סל המטבעות, לא ניתן לומר כי חל פיחות מהותי. בנק ישראל פועל בזירת המט"ח שנים רבות ובשנים האחרונות באגרסיביות רבה. יתרות המט"ח עלו לסדר גודל של כ – 85 מיליארד דולר, והבנק הצהיר כי במסגרת רצונו לפחת את השקל, העלה את תקרת רכישות המט"ח מסך של 90 מיליארד דולר לסך של 110 מיליארד דולר. אכן בנק ישראל נחוש לשמור על פיחות השקל. במידה והבנק לא היה מתנהל כך, ייתכן מאד והיינו רואים תיסוף מתמשך של השקל, אשר היה פוגע באופן מהותי ביתרון היחסי של היצואנים ובכך גם בפעילות הריאלית ואת זה רוצה הבנק למנוע.

_______________________________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש אפריל 2015

התותחים הכבדים של בנק ישראל //  עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק על כנה בשיעור של 0.1%, וזאת על אף התחזיות להורדת ריבית לרמה אפסית ואף שלילית. בהתייחס לתחזית אותה פרסם HSBC, ניתן לומר כי על סמך העבר הלא ממש רחוק, האפקטיביות של תוכנית הרחבה כמותית לא הוכחה בארץ. במידה ובנק ישראל ממש נחוש לפעול על מנת להחליש את השקל מול הסל, מוטב כי יפעל באופן אגרסיבי בשוק המט"ח ישירות שבישראל הינו שוק צר יחסית ונוח לפעולה לבנק מרכזי חזק ובעל יתרות מט"ח גדולות כמו בנק ישראל, ולא בשוק האג"ח (על מנת לא ליצור בועות מיותרות). באשר לריבית, רצוי כי בנק ישראל לא יפחית אותה לרמה שלילית עקב ההשלכות הפיננסיות השליליות שעלולות להיגרם למשק, אלא יותיר אותה ברמה אפסית לזמן ממושך. 

בשנת 2014 הציגה חברת אדמה (מכתשים אגן לשעבר) תוצאות שיא במכירותיה, אשר הגיעו להיקף של כ-3.2 מיליארד דולר! החברה המוחזקת בשיעור של 40% על ידי דסק"ש, הבהירה למשקיעים כי אכן 2014 הייתה שנת שיא, אך בדוח השנתי דיווחה על אזהרת רווח עבור המחצית הראשונה של 2015. מדוע בחרתי לציין את אזהרת הרווח של חברת אדמה, (המתמחה בפיתוח, שיווק וייצור של חומרים להגנת הצומח, הפועלת כשחקן בתחום זה בשוק העולמי (כ-5% מהשוק העולמי)), בבואי לנתח את החלטת בנק ישראל בעניין  הריבית לחודש אפריל?

ובכן, באזהרת הרווח למחצית הראשונה של 2015, ציינה החברה כי "מגמת החלשות המטבעות בעולם אל מול הדולר, תמתן את השיפור בתוצאות החברה בשנת 2015 עם צפי לירידה בחציון הראשון, עקב המשקל הגבוה בתקופה זו של מכירות במטבע האירו, אשר נחלש ביחס לדולר האמריקאי, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד". בעוד החברה מציגה שיפור מהותי בשוק העולמי, מלחמת המטבעות בעולם נתנה אותותיה על השורה העליונה. במונחים מאקרו כלכליים מצרפיים, הרי שאם נכמת את הפגיעה בייצוא לאיחוד האירופאי (35% מהייצוא של ישראל) כתוצאה מהיחלשות האירו והתחזקות השקל מולו, עלולה להיות פגיעה של ממש במשק.

אם נחזור לפסקה הראשונה נבין מדוע בנק ישראל מוציא את "התותחים הכבדים". המצב הכלכלי במשק נראה סביר באופן יחסי לעולם המערבי, עם תחזית צמיחה של 3.2% לשנת 2015, ודפלציה הנובעת מסיבות אקסוגניות, כגון: ירידת מחיר הנפט ומסיבות של הוזלת עלויות אנרגיה במשק כתוצאה מתגליות הגז, תחרות בסלולר ובשוק המזון. כל אלה תומכים בצמיחה בטווח הארוך (יותר מזומן בכיס הצרכנים), ולכן אנו מעריכים כי החלטת הוועדה המוניטארית תושפע יותר מההתפתחויות בשוק המט"ח.

בנק ישראל הצהיר בפעם האחרונה באופן הנחרץ והגלוי ביותר כי: "הוועדה המוניטארית סבורה שלאור התגברות קצב הייסוף והשפעותיו האפשריות על הפעילות והאינפלציה, הפחתת הריבית לרמה של 0.1% היא הצעד המתאים ביותר בעת הזו כדי לתמוך בהשגת יעדי המדיניות". אם נתייחס להורדת הריבית האחרונה לרמתה הנמוכה ביותר של 0.1% בלבד, ונבדוק האם הורדה זו אכן השיגה את המטרה, נראה כי במונחי שקל/סל, נחלש השקל מול הסל בכ– 2% בלבד. אין מדובר בפיחות שאינו משמעותי, אך בסביבת ריבית אפסית במשק הישראלי, בנק ישראל ציפה ככל הנראה, לפיחות משמעותי יותר. הספקולציות בשווקים, והתחזית של HSBC אכן מקפיצים את השוק המקומי ואת הדולר לעת עתה, אך סביר להניח כי רק חלק אחד של התחזית יתקיים, והוא הורדת הריבית לאפס או אל מתחת לאפס (ריבית שלילית) ולא הרחבה כמותית.

הסיכון בהרחבה כמותית בישראל

מדינות רבות בעולם כגון: ארה"ב, אירופה, אנגליה, שבדיה ועוד,  לא רק שהורידו ריבית לרמה שלילית, אלא גם הפעילו תוכניות הרחבה כמותית ענקיות. כך ראינו בארה"ב שלאחר המשבר, וכך פועל הבנק המרכזי של גוש האירו במלוא העוצמה כעת. אך האם תוכנית כזו מתאימה לישראל? בהתייחס לנתוני העבר, בשנת 2009, בנק ישראל הפעיל "מיני תוכנית" בסך כולל של כ– 20 מיליארד ₪ למשך חצי שנה, במטרה להוריד את התשואות של האג"ח הארוכות במשק וכדי לשחרר את מחנק האשראי. כתוצאה, השקל פחת מול הסל בשיעור של 5% בלבד לתקופה קצרה  ולאחר מכן שב לסורו כאשר התחזק מול הדולר למרות התוכנית. בהשוואת תקופה זו להיום, היום, לא קיימת בעיית אשראי במשק, אין מחנק אשראי, ותשואות אגרות החוב נמוכות היסטורית. כך למשל אג"ח שקלי ל – 10 שנים נסחר בתשואה 1.46%, כאשר מקבילו האמריקאי נסחר בתשואה של 1.93% (במונחי תשואות המשמעות היא כי ארה"ב מסוכנת יותר מישראל! ).

לפיכך ועל סמך העבר הלא ממש רחוק, האפקטיביות של תוכנית הרחבה כמותית לא הוכחה בארץ. במידה ובנק ישראל ממש נחוש לפעול על מנת להחליש את השקל מול הסל, מוטב כי יפעל באופן אגרסיבי בשוק המט"ח ישירות, אשר בישראל הינו שוק צר יחסית ונוח לפעולה לבנק מרכזי חזק ובעל יתרות מט"ח גדולות כמו בנק ישראל ולא בשוק האג"ח (על מנת לא ליצור בועות מיותרות). באשר לריבית, רצוי כי בנק ישראל לא יפחית אותה לרמה שלילית עקב ההשלכות הפיננסיות השליליות שעלולות להיגרם למשק, אלא יותיר אותה ברמה אפסית לזמן ממושך.

____________________________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

בסיכום שנת 2014, המדד המשולב עלה ב-2.1% וזאת לאחר גידול בקצב של 3.4% אשתקד, כאשר הגורמים העיקריים לירידה נבעו מההאטה בקצב הגידול של מדדי הפדיון במסחר ושירותים וההאטה ביצוא סחורות. ההאטה החמורה בקצב גידולו של המדד המשולב עולה בקנה אחד עם האטת קצב הצמיחה של התוצר העסקי מ-3.4% בשנת 2013 לרמה של 2.5% בלבד בשנת 2014.

אין ספק כי נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, פעלה בשלוש פעימות של הורדת ריבית במהלך שנת 2014, אך פעולות אלו היו איטיות מדי ומאוחרות מדי. נראה שבנק ישראל נוקט גישה פאסיבית בהשוואה לאמירות חזקות של נגידים כגון "הליקופטר בן" (ארה"ב) ו"סופר מריו" (גוש האירו), נגידי הבנקים המרכזיים בעבר ובהווה. אמירות אלו מדגישות את הדימוי האקטיבי אשר לקחו נגידים אלו בהתנהלותם.

הכלכלה המקומית ושוק ההון המקומי מצפים בהתאם לאקטיביות ואפקטיביות במדיניות בנק ישראל וזאת בדומה לכלכלות הגדולות בעולם. המדדים השליליים הצפויים בחודשים הקרובים, האג'נדה של הבחירות הקרבות וההאטה העולמית יתכן ויאלצו את בנק ישראל למצוא פתרונות יצירתיים מלבד נשק הריבית. לנוכח הנתונים האחרונים במשק הישראלי אנו סבורים כי ריבית בנק ישראל תיוותר אפסית לזמן ממושך. 

______________________________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש מרץ 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

לקובעי המדיניות בבנק ישראל ובראשם הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, אסור להתבשם בנתוני העבר מכיוון שקצב הצמיחה ברבעון הרביעי היה חריג ושיקף במידה רבה את התאוששותו של המשק ממבצע צוק איתן. אם נביט מספר חודשים קדימה כמעט ולא ניתן לראות גורם אינפלציוני אחד במשק. ההפך הוא הנכון. האם יש חברה, ספק או כל נותן שירות במדינה שמעלה על דעתו בנסיבות הקיימות להעלות מחירים?

לפיכך על קובעי המדיניות בבנק להיות מודעים היטב להלכי הרוח הציבוריים ולמצבה של הכלכלה המשתקפים בסדרת מדדי המחירים השליליים ולפעול במהרה על מנת לעודד את המשק והפעילות הצרכנית. התחזקות השקל לאחרונה מהווה סיבה נוספת ומשמעותית לתגובה הולמת של הבנק, כאשר הורדת ריבית איננה מספיקה.
24.2.2015

_____________________________________________________________________________________

תגובה אינפיניטי לפרסום הודעת ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2015

עוזי לוי, אנליסט ראשי, אינפיניטי מחלקת מחקר

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.2% וזאת לאחר מספר חודשים של דפלציה ללא כל צעדים של בנק ישראל. 

ממוצע התחזיות למדד חודש דצמבר
 עומד ברמה של 0.1% ובמידה ולא תהיה הפתעה כלפי מעלה שנת 2014 תסתיים באינפלציה שלילית.

ירידת מחיר החשמל וצניחת מחיר הנפט אף צפויים להביא לירידה חדה של כ – 1% במדד חודש ינואר ולהעמיק את המדדים השליליים.

השפעה שלילית נוספת על מדד המחירים המקומי הינה העובדה שמדד הסחורות העולמי CRB איבד כ-7.5% מאז חודש מאי ולמעשה במונחי יבוא לארץ מחיר הסחורה זול יותר ותורם להורדת מחירי התשומות. 

לאור המצב הגיאופוליטי שנוצר והיעדר תקציב ומחוללי צמיחה לשנת 2015 קשה לצפות שהמשק יעבור לאינפלציה משמעותית כך שבנק ישראל יכול להמשיך להוריד את הריבית פעם נוספת ולהותירה ברמה אפסית לתקופה ממושכת. 

אומנם יש בשורה חיובית למשק הבאה ממחירי האנרגיה והירידה החדה במחיר הנפט אשר יגדילו את "העודף" במונחי הכנסה פנויה לצרכן אך להערכתנו התרומה לכך תהיה שולית במונחי תמ"ג. 

_______________________________________________________________________________________

תגובה אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש דצמבר 2014

עוזי לוי, אנליסט בכיר, אינפיניטי מחלקת מחקר, 24.11.14

בין הגורמים להשארת הריבית על כנה הינו המדד המשולב למצב המשק בחודש אוקטובר שעלה ב-0.1%. יחד עם זאת, קצב עליית המדד ממשיך להיות איטי, בדומה לקצב הצמיחה מתחילת השנה. התנודות האחרונות בקצב גידול המדד, ובקצב הצמיחה במשק, נובעות בעיקר מההשלכות של מבצע "צוק איתן" אשר גרם לצמיחה שלילית של המשק ברבעון השלישי של השנה ונקבע ברמה של מינוס 0.4%. בניגוד לכך, ישנם איתותים נוספים לבנק ישראל להמשיך ולהוריד את הריבית והם תחזיות המדד הקרובות אשר מצביעות על מדדים שליליים בחודשיים הקרובים והורדת תחזית דירוג האשראי של מדינת ישראל מחיובית ליציבה. בהתאם להערכותינו הקודמות, אנו סבורים כי אין גורם בטווח הקצר שיכול לייצר אינפלציה ולעורר את רמת הביקושים הפנימיים במשק ולפיכך, סביבת הריבית עשויה להיוותר ברמה נמוכה לאורך זמן ממושך. 

___________________________________________________________________________________

תגובה אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש נובמבר 2014

עוזי לוי, אנליסט בכיר, אינפיניטי מחלקת מחקר, 27.10.14

נשק הריבית של בנק ישראל הולך ונחלש מרבעון לרבעון, וההשפעה שלו על הכלכלה הריאלית נמוכה מאד. לאורך תקופה ארוכה המדדים נמוכים וניתן לראות כי מבחינת ההשפעה על האינפלציה, המדיניות המוניטארית המרחיבה אותה מבצע בנק ישראל הולכת ונחלשת, ואף מאבדת אפקטיביות.

ספק גדול אם להרחבה הכמותית תהיה אפקטיביות במטרה לייצר אינפלציה במשק הישראלי. הורדת ריבית נוספת והקלה כמותית יכולות בהחלט לזרז את מהלך של פיחות השקל מול הדולר אך התמורה לאינפלציה מזערית מכיוון שגורם התמסורת של הדולר מול המדד הולך ונחלש לאורך השנים האחרונות. רק לדוגמא, אם ניקח את מרכיב הדיור במדד המהווה כ- 25% מהמדד הכולל, רובו נובע מסעיף השכירות שבו לאורך השנים החוזים נחתמו בשקל ולא בדולר. הדבר החמור יותר נובע מייבוא דיפלציה אל משק דיפלציוני. הרי מחירי האנרגיה והסחורות בעולם נלחצות כלפי מטה, המחירים בשליטת הממשלה כגון מים וחשמל במגמת ירידה ולפיכך הפתרון, כנראה, מצוי בצד הפיסקאלי של המשוואה והוא - הקלה בנטל המיסים והגדלת ההכנסה הפנויה של הצרכנים, גם במחיר של גידול זמני ברמת הגירעון התקציבי.

בהתאם להערכותינו הקודמות, אנו סבורים כי אין גורם בטווח הקצר שיכול לייצר אינפלציה ולעורר את רמת הביקושים הפנימיים במשק ולפיכך, סביבת הריבית עשויה להיוותר ברמה נמוכה לאורך זמן ממושך.

 ___________________________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש ספטמבר 2014

ערן צחי, אנליסט במחלקת המחקר של אינפיניטי  

בנק ישראל מצטרף למאבק המלחמתי ומוריד את הריבית ברבע אחוז לשפל היסטורי – 0.25%

בהתאם להערכתנו, נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, פעלה בכיוון הנכון כשהחליטה להוריד את הריבית במשק זה החודש השני ברציפות, וזאת בניגוד להערכות בשוק ההון כי הריבית תוותר ללא שינוי.

למרות שהנשק "המוניטרי" של בנק ישראל הולך ואוזל, בבנק התקבלה ההחלטה כי ההאטה בפעילות הכלכלית בישראל, שהוחמרה כתוצאה מהלחימה בעזה דורשת הורדת ריבית נוספת. רק בשבוע האחרון, הסימנים לקיפאון הכלכלי אושררו כשהמדד המשולב של בנק ישראל לחודש יולי נותר ללא שינוי.

כמו כן, גם תמונת המצב הגלובלית תרמה להחלטה זו ובבנק ציינו בהחלטה, כי התאוששות הכלכלה הגלובלית מוגבלת ועל כן הבנקים המרכזיים צפויים להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן. אין ספק שהגב' פלוג פעלה נכון, שכן כשהאקלים הכלכלי משתנה במהירות  ועל כן התגובה של בנק ישראל צריכה להשתנות בהתאם. 

 __________________________________________________________________________

תגובת אינפיניטי לפרסום ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2014

עוזי לוי, אנליסט בכיר במחלקת המחקר: 

בנק ישראל מוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס לשיעור של 0.5%, בהתאם להערכותינו מזה מספר חודשים. התגברות הסממנים של האטה מצד הביקוש הפנימי המקומי, אינפלציה נמוכה, והתחזקות השקל, פועלים באותו כיוון ומסמנים לנגידת בנק ישראל לפעול להפחתה נוספת בשער הריבית. כמו כן, המדד המשולב למצב המשק בחודש יוני עלה ב-0.1% בלבד ואיננו מותיר ספקות לגבי ההאטה. מבצע צוק איתן ועלותו למשק עדיין בסימן שאלה ובנק ישראל בוחר להקדים ולא להמתין לנתונים על מצב המשק שיפורסמו במהלך הרבעון הנוכחי באשר להיקף הפגיעה בפעילות הכלכלית. על פי הערכותינו, לא ניתן להוציא מכלל אפשרות הורדת ריבית נוספת במהלך הרבעון השלישי של השנה וזאת בשל מכלול גורמים המצביעים על קצב צמיחה נמוך מהצפוי. 

 

תגובה לריבית בנק ישראל
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום