זמן קריאה: דקה

שינוי מספר נייד –הצטרפות עמית

  1. יש להיכנס לאתר החברה בקישור – https://infinity.co.il/
  2. יש ללחוץ על "כניסה לחשבון שלי"

3. יש להזין את מספר הזהות וללחוץ על סיסמא לנייד

4. יש ללחוץ על "החלפתי מספר נייד" , להזין את הפרטים וללחוץ על "המשך"

5. לאחר מכן תתבקשו להזין שוב את מספר הזהות וללחוץ על "סיסמא לנייד".

6. סיסמא בעלת 6 ספרות תשלח לנייד החדש, יש להזינה בחלק המיועד וללחוץ על "כניסה לחשבונך"

**מומלץ לפנות לשירות הלקוחות לאחר מכן לצורך עדכון נייד במערכות החברה***