זמן קריאה: 2 דקות

מילון הפנסיה המעודכן
נכון, יש לנו מלא מילים מסובכות, מה שחשוב הוא שאנחנו מכירים את כולן,
אבל אתם צריכים להכיר רק את מה שחשוב! מוכנים?

פנסיה
תכנית חיסכון שבה מפקידים כשעובדים הן כשכירים והן כעצמאים ומקבלים חזרה כשפורשים – בסך הכל מתבקש.

קצבת זקנה
הקצבה שתשולם לכל חוסך בקרן הפנסיה עם הגיעו לגיל פרישה למשך כל ימי חייו. גובה הקצבה נקבע בהתאם לסכום ההפקדה שנצבר בקרן הפנסיה וכמובן לביצועי הקרן.

אובדן כושר עבודה
הרגע הזה שבו אי אפשר לעבוד יותר בעבודה וכל מה שצריך זה להתפנות ולטפל בעצמך. קרן הפנסיה תדאג שתהיה לך הכנסה חודשית ובמקביל תדאג גם להמשך ההפקדות לקרן הפנסיה שלך כדי שאתה תוכל להיות רגוע.

גיל כניסה
הגיל שבו החיסכון הפנסיוני מתחיל, והוא נקבע על פי הגיל בחודשים שלמים כשהוא מעוגל כלפי מטה. גיל הכניסה יישמר לאורך כל תקופת החיסכון בקרן הפנסיה ובתנאי שהעמית מבוטח.

גיל פרישה
איך הזמן עובר כשנהנים… גיל הפרישה כרגע עומד 67 לנשים ולגברים. אלא אם כמובן בחרתם זמן אחר בתכנית הפנסיה שלכם. ניתן להתחיל ולקבל קצבת פרישה החל מגיל 60.

איזון אקטוארי
איזון בין סך הנכסים אל מול סך ההתחייבויות של קרן הפנסיה, כולל התחייבויות עתידיות.
ניהול נכון דואג לשמור את הקרן מאוזנת.

אירוע מזכה
הכוונה לרגע שבו העמית, לא עלינו, נפטר או מאבד את כושר העבודה שלו כתוצאה מנכות.

היוון כספי פנסיה
אם אתם צריכים או רוצים סכום כסף גדול יותר תוכלו להוון אותו מקרן הפנסיה במועד הפרישה. בתמורה לזה הקצבה החודשית שלכם תקטן עד שיקוזז סכום הכסף שהוונתם.

פנסיה מוקדמת
מבוטחים בקרן פנסיה והגעתם לגיל 60? אתם יכולים לפרוש ולהתחיל ולקבל קצבה מוקדם יותר. רק קחו בחשבון שתשלומי הקצבה החודשית יהיו קטנים יותר מאשר תפרשו בגיל הפרישה המקובל.

דמי ניהול
זה בעצם הכסף שאתם משלמים תמורת ניהול החיסכון שלכם. במקרה של קרן מקיפה דמי הניהול נמוכים במיוחד וזכו במכרז רשות שוק ההון ועומדים על 1% מההפקדות (במקום 6%) ובנוסף, 0.195% לשנה (במקום 0.5%) מסכום הכסף שנצבר, הם גם יישארו כאלה במשך 10 השנים הראשונות.

פיצויים
החלק היחסי שהמעסיק מפריש עבור פיצוי פיטורים של העובד. כספי הפיצויים נצברים בקרן הפנסיה ומהווים חלק בלתי נפרד מסך הכספים שנצברו.