איך בוחרים קרן השתלמות - המדריך המלא | אינפיניטי בית השקעות איך בוחרים קרן השתלמות - המדריך המלא | אינפיניטי בית השקעות

התשואה המוצגת בטבלה הינה תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, לתקופה שבין 01/2023-12/2023. (1) אינפיניטי השתלמות כללי, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קרנות ההשתלמות במסלולים כלליים שאינם פאסיביים. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 5.31%. (2) אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קרנות ההשתלמות במסלולי מניות שאינם פאסיביים. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 9.51%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 10.65%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.84. (3) אינפיניטי השתלמות אג"ח, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קרנות ההשתלמות במסלולי אג"ח. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 1.88%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 2.08%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.14. (4) אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות הגמל במסלולי 50 ומטה. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 5.11%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 6.81%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.56. (5) אינפיניטי גמל מסלול לבני 50-60, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות הגמל במסלולי 50-60. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 5.54%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 6.46%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.61. (6) אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות הגמל במסלולי 50-60. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 3.46%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 4.10%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.41. (7) אינפיניטי גמל להשקעה כללי, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות הגמל להשקעה במסלול כללי שאינן פסיביות. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 4.42%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 6.01%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.53. (8) אינפיניטי גמל להשקעה מניות, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות הגמל להשקעה במסלול כללי שאינן פסיביות. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 10.19%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 11.80%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.77. (9) אינפיניטי גמל להשקעה הלכה, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות הגמל להשקעה במסלול הלכה. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 8.30%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 9.56%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.78. (10) אינפיניטי חיסכון לכל ילד הלכה, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות חיסכון לכל ילד במסלול הלכה. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 8.44%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 9.92%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.79. (11) אינפיניטי חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות חיסכון לכל ילד במסלול סיכון מועט. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 2.38%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 3.37%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.32. (12) אינפיניטי חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות חיסכון לכל ילד במסלול סיכון בינוני. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 4.58%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 5.93%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.51. (13) אינפיניטי חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, מקום ראשון ב-12 החודשים האחרונים מבין קופות חיסכון לכל ילד במסלול סיכון מוגבר. תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (01/2021-12/2023): 10.39%; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 12.76%; מדד שארפ 5 שנים אחרונות (01/2019-12/2023): 0.88. אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. לחברה אין אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שייגרמו למי שמסתמך על האמור, כולו או חלקו. אין לראות באמור שיווק/ייעוץ פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס בידי יועץ/משווק פנסיוני או יועץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.