מסלולי הלכה

תשואה כהלכה באינפיניטי

פירוט המסלולים ההלכתיים/הכשרים שלנו

ההלכה היהודית אוסרת הלוואה בריבית. עקב כך, לדעת רוב פוסקי ההלכה, גם (ה)החזקה של ניירות ערך של חברות המלוות או לוות בריבית, עלולה להיות כרוכה באיסור זה.

בעקבות כך הקמנו מסלולים מיוחדים המכונים ‘מסלולי הלכה’ או ‘מסלולים כשרים’, הכוללים רק ניירות ערך שאין איסור הלכתי בהחזקתם.

בבית ההשקעות אינפיניטי קיים מגוון יחודי של מוצרי חיסכון והשקעה הלכתיים העוקבים אחר מדדי מניות נבחרים בעולם, מסלולים מנייתים אלו הניבו לאורך השנים את התשואות הגבוהות ביותר במסלולי ההלכה, כל זאת בצורה המהודרת והמחמירה ביותר תחת הפיקוח של ‘ועד הרבנים תשואה כהלכה’ אשר הינו גוף מוביל בעולם הכשרות הפיננסית, בפיקוח גדולי הפוסקים העומדים בראש בתי הדין החשובים של העולם היהודי.

תשואה כהלכה קמה על רקע התשואות הנמוכות במסלולי ההשקעה הכשרים שהיו קיימים עד אז, במטרה למצוא פתרון הלכתי שיאפשר החזקה ישירה של ניירות ערך, ע”י מיפוי ניירות הערך השונים הנסחרים בבורסה בת”א, לניירות ערך כשרים ולא כשרים, בעיקר על פי פרמטרים של שמירת שבת והלכות ריבית לדעת מנהלי ומומחי השקעות מסלולים אלו צפויים להניב תשואה עודפת על פני המסלולים הכשרים המקבילים. תשואה כהלכה מפקחת על גופי השקעות בשוק הישראלי, ומעניקה תעודת כשרות לגופי השקעות שעומדים בקריטריונים ההלכתיים ומשקיעים בחברות כשרות בלבד.

מדיניות ההשקעה של מסלול ההלכה

במסלול ההלכה יהיו חשופים נכסי ההשקעה השונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות, והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

היתר עיסקא

חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ מחזיקה בהיתר עיסקא מטעם תשואה כהלכה.

חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ מחזיקה בהיתר עיסקא מטעם בית הוראה ובוררות בדיני ממונות – רחובות בראשות הרב מאיר אהרון שליט"א.