אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני - 1490

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי המסלול מושקעים באג"ח של קונצרנים וחברות בישראל בדירוגים מגוונים. 

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד "תל בונד 60". 

רמת סיכון

נמוכה יחסית

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול 1079- מניות בישראל
  • מסלול 1536- מניות בחו"ל 
  • מסלול 1209- אג"ח ממשלת ישראל
  • מסלול 1078- אג"ח 
מסלולים תלויי גיל 
  • מסלול 7233-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 
  • מסלול 7232 - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231 - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול המשקיע את נכסיו באג"ח של חברות יציבות ומדורגות, במטרה להשיג תשואה עודפת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות, פיזור רחב ועקיבה בקירוב אחר מדד הייחוס. מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018.
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001078-1490-0001.36%
3.40%
2.87%
0.70


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום