אינפינטי גמל אג"ח - 1078

עיקרי מדיניות ההשקעה

נכסי המסלול מושקעים באג"ח ממשלתיות צמודות ושקליות וכן באג"ח של קונצרנים המדורגות גבוה, בשיעור שלא יפחת מ- 75%.   

מדדי הייחוס של המסלול הינם מדד אג"ח ממשלתי כללי ומדד תל בונד 60.

רמת סיכון

נמוכה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול 1079-אינפיניטי גמל מניות בישראל
  • מסלול 1536- אינפיניטי גמל מניות בחו"ל
  • מסלול 1209- אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל  
  • מסלול 1490- אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני
מסלולים תלויי גיל 
  • מסלול 7233-אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה
  • מסלול 7232-אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231-אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול המשקיע את מרבית נכסיו באג"ח ממשלתי וחלקו באג"ח קנצרני, ושומר על תנודתיות נמוכה, רמת בטחון גבוהה ועקיבה בקירוב אחר מדד הייחוס. 

מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 

הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001078-1078-0001.09%
2.11%
2.72%
0.90


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום