אינפיניטי גמל מניות בישראל - 1079

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי הקופה יושקעו במניות מדד ת"א 125 ע"פ משקלן במדד (בדומה לתעודת סל) בקירוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%. 

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד מניות ת"א 125. 

רמת סיכון

גבוהה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול 1536- אינפיניטי גמל מניות בחו"ל
  • מסלול 1209- אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל  
  • מסלול 1490- אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני
  • מסלול 1078- אינפיניטי גמל אג"ח
מסלולים תלויי גיל 
  • מסלול 7233- אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 
  • מסלול 7232 -אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231- אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

פילוסופיית ההשקעה

מדד הייחוס, ת"א 125 הינו מדד הוכלל את 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א 35 ו-ת"א 90.   


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001078-1079-0006.29%
2.18%-
4.79%
0.40


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום