אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל - 1209

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי המסלול מושקעים באג"ח צמודות ושקליות של מדינת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ75%. 

מדדי הייחוס של המסלול הינם:

 50% ממשלתי צמוד מדד 2-5 שנים,

50% שקלי 2-5 שנים. 


רמת סיכון

נמוכה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול  1079- אינפיניטי גמל מניות בישראל 
  • מסלול 1536- אינפיניטי גמל מניות בחו"ל
  • מסלול 1078- אינפיניטי גמל אג"ח 
  • מסלול 1490-אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני
מסלולים תלויי גיל 
  • מסלול 7233- אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 
  • מסלול 7232- אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול 7231- אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

פילוסופיית ההשקעה

זהו מסלול השקעה ברמת ביטחון גבוהה מאד, המניב תשואה ריאלית יציבה לאורך זמן,
תוך שמירה על תנודתיות נמוכה מאד ותוך עקיבה בקירוב אחרי מדדי הייחוס.
מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר. 
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018. 
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001078-1209-0001.15%
0.71%
1.76%
0.60


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום