סל אג"ח פיצויים-מ"ה 1095

עיקרי מדיניות ההשקעה

לפחות 80% מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה, אג"ח מדורגות A ומעלה ופיקדונות בבנקים. יתרת הנכסים יושקעו ע"פ שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד אג"ח ממשלתי ו"תל בונד 20".

רמת סיכון

נמוכה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך

ניתן לשלב השקעות כספי הקופה בין מסלול זה לבין מסלול 1211- מסלול סל מניות, המאפשר חשיפה מנייתית עוקבת מדד ת"א 125, כדי ליצור תמהיל השקעות הניתן לשינוי דינמי.

פילוסופיית ההשקעה

בניית תיק השקעות ברמת ביטחון גבוהה המניבה תשואה ריאלית יציבה לאורך זמן, תוך שמירה על תנודתיות נמוכה של תשואת התיק.  קופה זו מהווה את החלק הסולידי בתמהיל ההשקעות לפי שיטת אינפיניטי לניהול השקעות


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
תשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001095-1095-0001.18%
2.23%
2.86%
0.94


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום