סל מניות פיצויים-מ"ה 1211

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי הקופה יושקעו במניות מדד ת"א 125 ע"פ משקלן במדד (בדומה לתעודת סל) בקירוב.

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד מניות תל אביב 125. 

רמת סיכון

גבוהה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך

ניתן לשלב השקעות כספי הקופה בין מסלול זה לבין מסלול 1095 – סל אג"ח, המשקיע את רוב נכסיו באג"ח ממשלתי וקונצרני, כדי ליצור תמהיל השקעות הניתן לשינוי דינמי.
 

פילוסופיית ההשקעה

על פי מחקרים אמפיריים, חשיפה מנייתית עוקבת מדד מספקת תשואה עודפת לאורך זמן על פני ניהול השקעות פרטני בשוק המניות.  
לקופה זו מוקצה החלק המנייתי בתמהיל ההשקעות לפי שיטת אינפיניטי לניהול השקעות.


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001095-1211-0007.27%
0.63%
5.79%
0.55


קופות הגמל של אינפיניטי

קופות הגמל המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום