אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות - 2252

עיקרי מדיניות ההשקעה

מסלול אשר משקיע את מרבית נכסיו באג"ח ממשלתי ובאג"ח קונצרני בדירוג גבוה, בשיעור חישפה שלא יפחת מ 75%. שאר הנכסים (בשיעור שלא יעלה על 15%) מושקעים במניות מדד ת"א 125.

רמת סיכון

מעורבת

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:

מסלולים מתמחים
  • מסלול 1085- אינפיניטי השתלמות מניות בישראל 
  • מסלול 1537- אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל
  • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 
  • מסלול 1084 -אינפיניטי השתלמות אג"ח 
  • מסלול 1491- אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני
מסלול כללי
  • מסלול 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול זה מתאים לעמיתים המעדיפים ניהול אקטיבי, תוך שמירה על תנודתיות נמוכה, 
ברמת סיכון נמוכה יחסית, עם חשיפה למניות.4.61%
2.63%
--
--

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום