אינפיניTIP ארכיון

אירופה נמצאת במשבר פיננסי וכלכלי אשר עלול להשפיע על שיעור הצמיחה בגוש במישרין, ועל הצמיחה העולמית בעקיפין. ציפיות המשקיעים לירידה בשיעורי הצמיחה בעולם הובילו לשינוי מגמה בשווקי הסחורות ומעבר לירידת שווי של רוב הסחורות במסחר (למעט זהב, הנתפס כ"מגן" לעת צרה)....
לאחרונה עברה בארה"ב רפורמה פיננסית אשר אמורה להתקבל כחוק בעוד כחודש. הרפורמה מטילה מספר מגבלות על הבנקים האמריקאיים...
לאורך שנות קיומו של גוש האירו, נוצרה האשליה שלמדינות החברות בו, קיים ביטוח כך שאם מי מהן תיקלע לקשיים, הבנק המרכזי האירופי או החברות האחרות בגוש לא יאפשרו לכלכלתה לקרוס, ולו רק מתוקף חברותה בגוש. המצב שנוצר לאחרונה אינו כזה; המדינות החברות בגוש האירו מודעות לבעיה העומדת בפניהן...

שני כוחות מנוגדים המשפיעים על הכלכלה העולמית עלו לאחרונה בשווקים. בצד אחד של המשוואה עומדות הכלכלה האמריקאית, שמתחילה להראות סימני התאוששות חזקים יחד עם המדינות המתפתחות, בעלות המאזנים החזקים שחוות צמיחה חזקה ובראשן הגוש האסיאתי....

<< <  Page 49 of 49

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום