זמן קריאה: 3 דקות

פניות בנושא ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות של עמיתים ונפטרים

בהתאם להוראות חוזר 2012-9-18 אשר פורסם על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") בנושא "ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו" (להלן: "החוזר"), יוקם ממשק אינטרנטי אשר יהיה נגיש לכל המעוניין.

הממשק יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים באמצעות הקשת מספר זהות (להלן:"האתר"). יובהר כי הקמת האתר, ניהולו ותנאי השימוש בו הינם באחריות הממונה בלבד.

בהתאם לאמור, חלה על חברתנו חובה לדווח באופן חודשי בגין כל העמיתים אשר מנהלים את כספם אצלנו את הנתונים הבאים: מס' זהות, סוגי חשבונות מנוהלים וזאת החל מחודש אפריל 2013, וזאת על מנת שניתן יהיה לבדוק האם קיים חשבון מנוהל בחברתנו באמצעות האתר של הממונה.

למעבר לאתר לחץ כאן


הסרת פרטיך מהאתר

באפשרותך להסיר את פרטיך כך שלא יופיעו באתר באמצעות הגשת טופס בקשה להסרה מהממשק

בקשתך תבוצע החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.


הליך בדיקת זכאות למשיכת הכספים

במידה והינך מוטב או יורש של קופת הגמל/קרן ההשתלמות המנוהלת בחברתנו, לחץ כאן לצפייה בהליך

לפניות ציבור הממשק האינטרנטי

יש לפנות לצוות ניהול מידע ובקרה בפרטים הבאים ו/או לקבלת מידע נוסף באחד מהאמצעים הבאים:

  • גורם אחראי: צוות ניהול מידע ובקרה
  • דוא"ל: Gemelishi@infinity.co.il
  • טלפון: 09-9579000
  • פקס:   09-9542020