ק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע"מ 

אינפיניטי שירות לקוחות:

  • כתובת: רח' המנופים 8, הרצליה פיתוח, ת.ד 2167, 46120.
  • שירות לקוחות: 09-9579000
  • מזכירות: 3488*
  • פקס:    09-9542020   
  • דואר אלקטרוני:  gemelishi@infinity.co.il
  • כתובת האתר:    www.infinity.co.il

הממונה על פניות הציבור:

עמיתי החברה יוכלו להשיג על רמת השירות הניתן להם באמצעות פנייה לממונה על פניות הציבור כמפורט להלן. פניות אלו תיענינה תוך זמן סביר בנסיבות העניין ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד הפנייה.