דוח נכסים רבעון 1 2024          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2023          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2023          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2023          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2023          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2022          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2022          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2022          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2022          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2021          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2021          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2021          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2021          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2020          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2020          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2020          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2020          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2019          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2019          אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2019         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2019         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2018        אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2018         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2018         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2018         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2017         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2017         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2017         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2017         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 4 2016         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 3 2016         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2016         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 1 2016         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 4 2015         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 3 2015         אישור רו"ח

דוח נכסים רבעון 2 2015         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 1 2015         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 4 2014         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 3 2014         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 2 2014         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 1 2014         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 4 2013         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 3 2013         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 2 2013         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 1 2013         אישור רו"ח 

דוח נכסים רבעון 4 2012         אישור רו"ח