תרשים צדדים קשורים

הקרן לא ביצעה עסקאות מול צד קשור ולא השקיעה בצד קשור בין השנים 2018-2022