ק.ה.ר העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

נוהל בעניין העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

  • בשנת 2021 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
  • בשנת 2022 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
  • בשנת 2023 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.