ינואר 

פברואר 

מרץ 

רבעון 1 

אפריל 

מאי 

יוני 

רבעון 2

יולי 

אוגוסט 

ספטמבר 

רבעון 3 

אוקטובר 

נובמבר 

דצמבר 

רבעון 4

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.