שנת 2023

שנת 2022

שנת 2021

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

שנת 2014

שנת 2013

שנת 2012

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.