תשואות מעודכנות לחודש 05.2024

תשואות מעודכנות לחודש 04.2024

תשואות מעודכנות לחודש 03.2024

תשואות מעודכנות לחודש 02.2024

תשואות מעודכנות לחודש 01.2024

תשואות מעודכנות לחודש 12.2023

תשואות מעודכנות לחודש 11.2023

תשואות מעודכנות לחודש 10.2023

תשואות מעודכנות לחודש 09.2023

תשואות מעודכנות לחודש 08.2023

תשואות מעודכנות לחודש 07.2023

תשואות מעודכנות לחודש 06.2023

תשואות מעודכנות לחודש 05.2023

תשואות מעודכנות לחודש 04.2023

תשואות מעודכנות לחודש 03.2023

תשואות מעודכנות לחודש 02.2023

תשואות מעודכנות לחודש 01.2023

תשואות מעודכנות לחודש 12.2022

תשואות מעודכנות לחודש 11.2022

תשואות מעודכנות לחודש 10.2022

תשואות מעודכנות לחודש 09.2022

תשואות מעודכנות לחודש 08.2022

תשואות מעודכנות לחודש 07.2022

תשואות מעודכנות לחודש 06.2022

תשואות מעודכנות לחודש 05.2022

תשואות מעודכנות לחודש 04.2022

תשואות מעודכנות לחודש 03.2022

תשואות מעודכנות לחודש 02.2022

תשואות מעודכנות לחודש 01.2022

תשואות מעודכנות לחודש 12.2021

תשואות מעודכנות לחודש 11.2021

תשואות מעודכנות לחודש 10.2021

תשואות מעודכנות לחודש 09.2021

תשואות מעודכנות לחודש 08.2021

תשואות מעודכנות לחודש 07.2021

תשואות מעודכנות לחודש 06.2021

תשואות מעודכנות לחודש 05.2021

תשואות מעודכנות לחודש 04.2021

תשואות מעודכנות לחודש 03.2021

תשואות מעודכנות לחודש 02.2021

תשואות מעודכנות לחודש 01.2021

תשואות מעודכנות לחודש 12.2020

תשואות מעודכנות לחודש 11.2020

תשואות מעודכנות לחודש 10.2020

תשואות מעודכנות לחודש 09.2020

תשואות מעודכנות לחודש 08.2020

תשואות מעודכנות לחודש 07.2020

תשואות מעודכנות לחודש 06.2020

תשואות מעודכנות לחודש 05.2020

תשואות מעודכנות לחודש 04.2020

תשואות מעודכנות לחודש 03.2020

תשואות מעודכנות לחודש 02.2020

תשואות מעודכנות לחודש 01.2020

תשואות מעודכנות לחודש 12.2019

תשואות מעודכנות לחודש 11.2019

תשואות מעודכנות לחודש 10.2019

תשואות מעודכנות לחודש 09.2019

תשואות מעודכנות לחודש 08.2019

תשואות מעודכנות לחודש 07.2019

תשואות מעודכנות לחודש 06.2019

תשואות מעודכנות לחודש 05.2019

תשואות מעודכנות לחודש 04.2019

תשואות מעודכנות לחודש 03.2019

תשואות מעודכנות לחודש 02.2019

תשואות מעודכנות לחודש 01.2019

תשואות מעודכנות לחודש 12.2018

תשואות מעודכנות לחודש 11.2018

תשואות מעודכנות לחודש 10.2018

תשואות מעודכנות לחודש 09.2018

תשואות מעודכנות לחודש 08.2018

תשואות מעודכנות לחודש 07.2018

תשואות מעודכנות לחודש 06.2018

תשואות מעודכנות לחודש 05.2018

תשואות מעודכנות לחודש 04.2018

תשואות מעודכנות לחודש 03.2018

תשואות מעודכנות לחודש 02.2018

תשואות מעודכנות לחודש 01.2018

תשואות מעודכנות לחודש 12.2017

תשואות מעודכנות לחודש 11.2017

תשואות מעודכנות לחודש 10.2017

תשואות מעודכנות לחודש 09.2017

תשואות מעודכנות לחודש 08.2017

תשואות מעודכנות לחודש 07.2017

תשואות מעודכנות לחודש 06.2017

תשואות מעודכנות לחודש 05.2017

תשואות מעודכנות לחודש 04.2017

תשואות מעודכנות לחודש 03.2017

תשואות מעודכנות לחודש 02.2017

תשואות מעודכנות לחודש 01.2017

תשואות מעודכנות לחודש 12.2016

תשואות מעודכנות לחודש 11.2016

תשואות מעודכנות לחודש 10.2016

תשואות מעודכנות לחודש 09.2016

תשואות מעודכנות לחודש 08.2016

תשואות מעודכנות לחודש 07.2016

תשואות מעודכנות לחודש 06.2016

תשואות מעודכנות לחודש 05.2016

תשואות מעודכנות לחודש 04.2016

תשואות מעודכנות לחודש 03.2016

תשואות מעודכנות לחודש 02.2016

תשואות מעודכנות לחודש 01.2016

תשואות מעודכנות לחודש 12.2015

תשואות מעודכנות לחודש 11.2015

תשואות מעודכנות לחודש 10.2015

תשואות מעודכנות לחודש 09.2015

תשואות מעודכנות לחודש 08.2015

תשואות מעודכנות לחודש 07.2015

תשואות מעודכנות לחודש 06.2015

תשואות מעודכנות לחודש 05.2015

תשואות מעודכנות לחודש 04.2015

תשואות מעודכנות לחודש 03.2015

תשואות מעודכנות לחודש 02.2015

תשואות מעודכנות לחודש 01.2015

תשואות מעודכנות לחודש 12.2014

תשואות מעודכנות לחודש 11.2014

תשואות מעודכנות לחודש 10.2014

תשואות מעודכנות לחודש 09.2014

תשואות מעודכנות לחודש 08.2014

תשואות מעודכנות לחודש 07.2014

תשואות מעודכנות לחודש 06.2014

תשואות מעודכנות לחודש 05.2014

תשואות מעודכנות לחודש 04.2014

תשואות מעודכנות לחודש 03.2014

תשואות מעודכנות לחודש 02.2014

תשואות מעודכנות לחודש 01.2014

תשואות מעודכנות לחודש 12.2013

תשואות מעודכנות לחודש 11.2013

תשואות מעודכנות לחודש 10.2013

תשואות מעודכנות לחודש 09.2013

תשואות מעודכנות לחודש 08.2013

תשואות מעודכנות לחודש 07.2013

תשואות מעודכנות לחודש 06.2013

תשואות מעודכנות לחודש 05.2013

תשואות מעודכנות לחודש 04.2013

תשואות מעודכנות לחודש 03.2013

תשואות מעודכנות לחודש 02.2013

תשואות מעודכנות לחודש 01.2013