אודות הקופה

חברה מנהלת/גוף מנהל: קרן השתלמות רוקחים
בעלי מניות עיקריים:   ממשלת ישראל, ההסתדרות הכללית החדשה (ארגון הרוקחים)
בעלי שליטה:   ממשלת ישראל, ההסתדרות הכללית החדשה (ארגון הרוקחים)
תחומי פעילות:קרן השתלמות ענפית, לעמיתים שכירים שהם רוקחים.
קידוד:  520030198-00000000000295-0295-000

תרשים מבנה אחזקות


מינוי מוטבים לחשבונך בקרן

עמית/ה יקר/ה שימ/י לב!

על פי הוראות חוק הירושה הכספים שבחשבונך בקרן אינם חלק מהעיזבון במקרה של פטירה.

לכן, באפשרותך לתת הוראה לקרן בדבר זהות המוטבים שיהיו זכאים לכספים בחשבונך במקרה של פטירה.

הוראה זו קרויה "הוראת מוטבים" ויש למוסרה אך ורק על גבי טופס הקרן / (טופס דיגיטלי).

גם אם נתת הוראת מוטבים בעבר תוכל לתת הוראת מוטבים מעודכנת. לידיעתך, ההוראה האחרונה

בזמן היא המחייבת את הקרן.

בברכה,

קה"ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ