רשימת נכסים רבעונית 2021

1536 – אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

1079 – אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

1078 – אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

1209  – אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

1085 – אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

1084  – אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

1210  – אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון4

1537 – אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

1095  – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

1211  – אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3

רבעון 4

2252 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4

11957 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

2254 –  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

 רבעון 1

 רבעון 2

 רבעון 3

רבעון 4

13229 – אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

7233 –  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

 רבעון 1

 רבעון 2

 רבעון 3

רבעון 4

7231  – אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון4

1539  – אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4

2113  – גמל IRA 

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

9638  – אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

9639  – אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

11407  – אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

12540 – אינפיטי גמל להשקעה הלכה הלכתי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

13228 – אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

11374  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

11372  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

11373  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון גבוה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

11914  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 – 2021

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 – 2021

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 – 2021

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 4 – 2021