רשימת נכסים רבעונית 2022

14036 – אינפיניטי מקיפה

רבעון 3 

רבעון 4 

14037 – אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

14038 – אינפיניטי מקיפה לבני 50-60

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

14039 – אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

14040 – אינפיניטי מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

רבעון 3 

רבעון 4 

14042 אינפיניטי מקיפה הלכה

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4

14043 אינפיניטי מקיפה למקבלי קצבה

רבעון 3

רבעון 4

14044 אינפיניטי מקיפה

רבעון 3

רבעון 4

14045 אינפיניטי משלימה לבני 50 ומטה

רבעון 3

רבעון 4

14046 אינפיניטי משלימה לבני 50-60

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14047 אינפיניטי משלימה לבני 60 ומעלה

רבעון 3

רבעון 4

14048 אינפיניטי משלימה פאסיבי- מדדי מניות

רבעון 3

רבעון 4

14049 אינפיניטי משלימה הלכה

רבעון 3

רבעון 4

14050 אינפיניטי משלימה למקבלי קצבה

רבעון 3

רבעון 4

14054 – אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

14055 – אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה- פאסיבי

רבעון 3 

רבעון 4 

14056 – אינפיניטי מקיפה לבני 50-60- פאסיבי

רבעון 3 

רבעון 4 

14057 – אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה- פאסיבי

רבעון 3 

רבעון 4 

14058 – אינפיניטי משלימה מחקה מדד S&P 500

רבעון 3 

רבעון 4 

14059 – אינפיניטי משלימה לבני 50 ומטה- פאסיבי

רבעון 3 

רבעון 4 

14060 – אינפיניטי משלימה לבני 50-60- פאסיבי

רבעון 3 

רבעון 4 

14061 – אינפיניטי משלימה לבני 60 ומעלה- פאסיבי

רבעון 3 

רבעון 4 

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 – 2022

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 – 2022

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 4 – 2022