רשימת נכסים רבעונית 2023

1536 – אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1079 – אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1078 – אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1209  – אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1085 – אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  

רבעון 2

רבעון 3

1084  – אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1210  – אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1537 – אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

1095  – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

1211  – אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1  

רבעון 2

רבעון 3

2252 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

11957 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

2254 –  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

 רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

13229 – אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

7233 –  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

 רבעון 1

רבעון 2  

רבעון 3  

7231  – אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

1539  – אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

9638  – אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

9639  – אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

11407  – אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

12540 – אינפיטי גמל להשקעה הלכה הלכתי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

13228 – אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

11374  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

11372  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

11373  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון גבוה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

11914  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 – 2023

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 – 2023

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 – 2023