רשימת נכסים רבעונית 2023

14037 – אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14038 – אינפיניטי מקיפה לבני 50-60

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14039 – אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14040 – אינפיניטי מקיפה פאסיבי- מדדי מניות

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14042 אינפיניטי מקיפה הלכה

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14043 אינפיניטי מקיפה למקבלי קצבה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14045 אינפיניטי משלימה לבני 50 ומטה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14046 אינפיניטי משלימה לבני 50-60

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14047 אינפיניטי משלימה לבני 60 ומעלה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14048 אינפיניטי משלימה פאסיבי- מדדי מניות

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14049 אינפיניטי משלימה הלכה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14050 אינפיניטי משלימה למקבלי קצבה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14054 – אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500

רבעון 1 

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

14058 – אינפיניטי משלימה מחקה מדד S&P 500

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 – 2023

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 – 2023

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 – 2023

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 4 – 2023