אינפיניטי מנהלת השקעות ומקצה נכסים ללקוחותיה בשקיפות מלאה, תוך עמידה בכללי ממשל תאגידי מחמירים ויישום ארכיטקטורת ניהול פתוחה לכל מוצר פיננסי בישראל ובעולם.

קבוצת אינפיניטי אינה משמשת כבעלים של מוצרים פיננסיים כגון: קרנות נאמנות או תעודות סל, אינה עוסקת בחיתום והנפקות, אינה מנהלת חשבון עצמי (נוסטרו) ואינה עוסקת בפעילות ברוקראז'.

באופן זה, אינפיניטי מספקת שירותי ניהול השקעות המאפשרים בחירה אמיתית ובלתי תלויה של המוצרים והיצרנים הפיננסיים הטובים ביותר בארץ ובחו"ל, תוך השגת תשואה בלי ניגודי עניינים, לטובת לקוחותיה הפרטיים והמוסדיים בתיקי ההשקעות ולעמיתיה בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל.

אינפיניטי – קבוצת ההשקעות הפועלת בלי ניגודי עניינים, כדרך חיים – מאז ומתמיד, תוך שמירה קפדנית על כללי ממשל תאגידי הולמים.

ניהול ההשקעות באינפיניטי, נקי מניגודי עניינים, כדרך חיים, מאז ומתמיד, תוך שמירה קפדנית על כללי ממשל תאגידי הולמים.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

הימנעות מניגוד עניינים וגילוי נאות

החברה ועובדיה ערים לכך שפעילותם מתקיימת בתחום עתיר ניגודי עניינים. אינפיניטי בית להשקעות ועובדיה ימנעו, ככל שניתן ובהתאם לכל דין, מפעילות העלולה לעמוד בסתירה למחויבות ללקוחותיה ו/או להעמיד את החברה ו/או את העובדים במצב של ניגוד עניינים. בכל מצב בו עלול להתעורר מצב של ניגוד עניינים יתנו על כך החברה ו/או העובד הרלוונטי גילוי נאות מלא ושקוף ויעשו כמיטב יכולתם על מנת לפתור את ניגודי העניין. אנו מתחייבים להימנע מניצול תפקידנו להשגת רווחים אישיים.