זמן קריאה: 4 דקותבקצרה: כל מה שצריך לדעת על המסלולים בקופות הפיצויים המנוהלות של אינפיניטי

קופות הפיצויים המנוהלות

שיטת אינפיניטי לניהול קופות פיצויים מבוססת על חלוקה בין מסלולי השקעה טהורים, תוך מקסום ההשקעה בתוכם ומאופיינת ב-2 שלבי ביצוע, במהלכם מוגדר: פרופיל הסיכון האישי המתאים לקופה, המתחשב בהחלטות ההנהלה, בצרכי הארגון, זמן ההעסקה הממוצע של עובדי החברה ועוד.

הפרופיל מתורגם באמצעות הקצאה כספית של הנכסים בין מסלולי השקעה טהורים - "סולידי" ו"מנייתי". בהמשך מופעל מודל ייחודי, על פיו יוצרים סלי ניירות ערך, להשקעה אופטימלית בכל מסלול והשגת תשואה מצטיינת.

איך עובדת שיטת אינפיניטי בקופת הגמל שלכם?

אנחנו מנהלים את קרן קופות הגמל שלכם בשיטת אינפיניטי, כתיק השקעות המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדד מניות ואג"חים מובילים.
קופות הגמל של אינפיניטי מציעות מגוון מסלולי השקעה עוקבי מדדים ומסלולים דינמיים, כך שניתן להתאים לכל אחד ואחת מסלולי השקעה מתאימים ותמהיל ההשקעה הרצוי להשקעה ביותר ממסלול אחד. 

בחירת רמת הסיכון

  • בחירת סל אג"ח שאינו מכיל מניות ומנוהל בתפישת עולם סולידית ושמרנית.
  • אפשרות להקצות סכום נפרד למסלול מנייתי בו ניתן להשקיע ע"פ בחירת הלקוח,
    חלק מכספי הקופה במניות.

מסלולי השקעות בקרנות הפיצויים המנוהלות

שם המסלולמספר המסלולקידודתיאור המסלול
אינפיניטי סל מניותמ"ה 1211513621110-00000000001095-1211-000מסלול סל מניות – לפחות 80% מנכסי המסלול במניות וניירות ערך המירים הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד – 1994
אינפיניטי סל אג"חמ"ה 1095513621110-00000000001095-1095-000מסלול סל אג"ח – לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסיים שאינם מניות.