1536 – אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר  אוקטובר נובמבר  דצמבר 

1079 – אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

 1078 – אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1209  – אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1490  – אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1085  – אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1084  – אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר מרץ אפריל  מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

1083  – אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר  פברואר מרץ אפריל  מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

1210  – אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי  יוני יולי אוגוסט ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

1491  – אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

1537 – אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1095  – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר  פברואר מרץ אפריל  מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

1211  – אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר דצמבר

1539  – אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

2113 – אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

2114 – אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

2252 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

11957 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

 2254 –  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

7233 –  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

7231  – אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

9638  – אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

9639  – אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

11407  – אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

11374  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

11372  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

11373  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

11914  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר