סקירה פיננסית לסיכום חודש ספטמבר 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי


סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.10.18  |  ניר סעאת, מנהל מחלקת השקעות

 

מבט עולמי:

המדיניות האמריקאית בתחום הסחר וה"פוליטיקה " העולמית ממשיכה לנוע לכיוון אותו הטווה הנשיא טרמפ כאשר ארה"ב     וקנדה הגיעו להסכמה על תנאי מסגרת להסכם סחר חדש , הסכם שיכלול את מקסיקו ויחליף את ההסכם הקודם . נתוני המקרו בארה"ב ממשיכים להיות יציבים והתשואות לעשר שנים מתבססות מעל רמה של 3% .באירופה איטליה מחליטה להתעלם ממסגרות האיחוד האירופאי ולהעלות את הגירעון התקציבי לרמה של 2.4% מהתוצר , מה שגורר עליית תשואות באג"ח איטלקי לעשר שנים לרמה של מעל 3.3% ושולח את האירו לרמה של מתחת ל 1.16 מול הדולר. הלחץ בשווקים המתעוררים נרגע מעט אך צפוי להמשך ככל שהפד האמריקני ימשיך בתוואי של צמצום המאזן ועליית הריבית. הנפט עולה לרמה של מעל 75 דולרים לחבית כאשר ברקע הסנקציות האמריקאיות על איראן האמורות להיכנס לתוקפן בתחילת נובמבר.

 ישראל:

ע"פ האומדן השני, המשק  צמח בחצי הראשון של 2018 בשיעור של 4.1% לעומת השנה הקודמת, ברבעון השני נרשמה צמיחה של 1.8% כאשר ברבעון הראשון הצמיחה הייתה חזקה יותר ועמדה על 5.1%. ההאטה ברבעון השני נרשמה בעיקר בשל ירידה חדה ביבוא של כלי רכב, זאת לאחר גידול חד ומהיר ברבעון הראשון. בחצי הראשון של השנה בולטים בעיקר העלייה של 10.5% בייבוא סחורות ושיירותים ,עלייה של 6.9% בהוצאה לצריכה ציבורית (הוצאה ממשלתית גדלה),ועלייה של 4.8% בהוצאה לצריכה פרטית. מנגד, ההשקעה בנכסים קבועים נחלשה ועמדה על גידול של 1.7% בלבד בחציון. עודף במאזן במאזן התשלומים קטן בשנה האחרונה מרמות של מעל 2 מיליארד לרבעון ב 2017 והסתכם ברבעון השני ב 0.8 מיליארד דולר בהמשך לעודף של  1.5 מיליארד ברבעון הראשון, הפער נובע מגידול חד בייבוא לצריכה פרטית ועסקית ומחליש מעט את "עוצמת" השקל , אם כי הצפי להתחלת הפקה ממאגר ליוויתן ברבעון השלישי של 2019 ותחילת הייצוא ממנו אמורים להגדיל שוב את העודף במאזן התשלומים .

 ארה"ב:

הפד העלה ריבית כצפוי לרמה של 2.25%. האבטלה בספטמבר נותרה על רמה של 3.9% ,קצב הגידול השנתי בשכר מתקרב לרמה של 3% , ומספר המשרות הפתוחות בשיא , מה שמצביע על שוק עבודה הדוק .מנגד עקום הריבית ממשיך לעלות גם בטווחים הקצרים ומייקר את עלות ההלוואות לצרכנים ולחברות מה שמעיב מעט על הצמיחה החדה שחווה שוק הנדל"ן בשנים האחרונות. גירעונות הסחר האמריקאים נמצאים בשיא כאשר הגירעון מחשבון הסחורות והטובין (ללא שירותים ) עמד באוגוסט על סך של 75.8 מיליארד דולר , כל זאת כאשר הנשיא האמריקאי ממשיך לנסות ולשפר את תנאי הסחר הישנים מול המדינות והגושים השונים . בינתיים עקרונות להסכם חדש נסגרו עם קנדה ומכסיקו כאשר "ההתגוששות" מול הסינים היא הקריטית ביותר שם מונח החלק הארי של הפער בין הייבוא לייצוא כאשר גם יפן ואירופה יצטרכו כפי הנראה להתגמש מעט מול ארה"ב בנושא הסחר.

אירופה:

האבטלה בגוש האירו ירדה מעט בחודש אוגוסט לרמה של 8.1% כאשר האבטלה באיטליה ירדה במפתיע לרמה של 9.7% מרמה של 10.4% .מדדי מנהלי הרכש נחלשו מעט בחודשיים האחרונים אם כי עדיין מתבססים מעל רמת 50 הנקודות בספטמבר , התשואות באיטליה עלו בחדות לאחר ההחלטה על הגדלת הגירעון מה שהביא לירידות חדות במניות הבנקים האיטלקיים , הפער של האג"ח ל 10שנים של ממשלת איטליה מול האג"ח הגרמניות המקבילות עומד על כמעט 300 נקודות בסיס , למעשה ממשלת איטליה תלויה ברכישות שמבצע הבנק המרכזי באירופה וכך גם המערכת הפיננסית שלה ,מה שיגרום להמשך תנודתיות ורגישות של המדדים באירופה. יש לציין שדיווחים מאיטליה מדברים על הורדת הגירעון לרמה של 2% תוצר עד לשנת 2020.

אסיה:

מדד מנהלי הרכש Caixin  בסין ירד בחודש ספטמבר לרמה של 50 נקודות והגידול בייצור התעשייתי עמד באוגוסט על רמה  של 6.5% בחישוב שנתי מה שמשקף האטה מסויימת בצמיחה הסינית. הסינים כרגע נמצאים בעמדת נחיתות מסויימת מול ארה"ב כאשר התחמושת בהטלת הסנקציות ההדדיות גדולה הרבה יותר בצד האמריקאי , בחודשים הקרובים תיבחן ההשפעה של הסנקציות שנכנסו לתוקף והסיכוי של הפגישות ההדדיות בין נציגי המדינות להגיע להסכם כלשהו.

הערכות להמשך שנת 2018:

הצמיחה העולמית ממשיכה להיות איתנה, זאת למרות אי היציבות במספר משקים מתעוררים, הפיחות במטבעות שלהן מול הדולר והעלייה בחששות מפני מלחמת סחר גלובלית. התנודתיות והחולשה באירופה התחזקו על רקע התחזקות הכוחות המתנגדים לאיחוד ,והמהלך האיטלקי. במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן והצריכה הפרטית ממשיכה להיות חזקה. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. האינפלציה מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות. שווקי המניות הפכו להיות פחות "הומוגנים " מאשר בשנים האחרונות והחלו אף לנוע בכיוונים מנוגדים,המדדים בארה"ב וישראל כרגע עדיפים על פני שווקי אירופה והשווקים המתעוררים. יש לציין בנוסף שגם בתוך המדינות עצמן יש לתת את הדעת לבחירה בין הסקטורים והמדדים השונים תוך כדי ניטור הרכבים פנימיים והמשתנים העיקריים שחלים על כל מדד ומדד.

אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום