שירותי ניהול קופות

אינפיניטי שירותי חברה מנהלת-גמל בע"מ

מספקת שירותים שונים לחברות מנהלות ו/או לקופות גמל, לרבות שירותי ניהול השקעות והשירותים הנגזרים מכך, כדוגמת:

  • תפעול אחורי
  • בקרת השקעות
  • פורום חוב
  • הצבעות כלליות
  • ניהול חשבונות עמיתים ועוד. 
     

להלן החברות אשר מקבלות שירותיהן מחברת אינפיניטי שירותי חברה מנהלת-גמל בע"מ:

שירותי ניהול קופות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום