ק.ה.ר קרן השתלמות רוקחים

 

 

חברה מנהלת/גוף מנהל:                  

קרן השתלמות רוקחים                     

בעלי מניות עיקריים:

בעלי שליטה: 

תחומי פעילות:

ממשלת ישראל, ההסתדרות הכללית החדשה (ארגון הרוקחים)

ממשלת ישראל, ההסתדרות הכללית החדשה (ארגון הרוקחים)

קרן השתלמות ענפית, לעמיתים שכירים שהם רוקחים

אודות הקופה

חברה מנהלת/גוף מנהל:

בעלי מניות עיקריים: 

בעלי שליטה:   

תחומי פעילות:   

קידוד: 

 

 

קרן השתלמות רוקחים

ממשלת ישראל, ההסתדרות הכללית החדשה (ארגון הרוקחים)

ממשלת ישראל, ההסתדרות הכללית החדשה (ארגון הרוקחים)

קרן השתלמות ענפית, לעמיתים שכירים שהם רוקחים.

520030198-00000000000295-0295-000

 

_________________________________________

מינוי מוטבים לחשבונך בקרן

עמית/ה יקר/ה שימ/י לב!

על פי הוראות חוק הירושה הכספים שבחשבונך בקרן אינם חלק מהעיזבון במקרה של פטירה.

לכן, באפשרותך לתת הוראה לקרן בדבר זהות המוטבים שיהיו זכאים לכספים בחשבונך במקרה של פטירה.

הוראה זו קרויה "הוראת מוטבים" ויש למוסרה אך ורק על גבי טופס הקרן 

גם אם נתת הוראת מוטבים בעבר תוכל לתת הוראת מוטבים מעודכנת. לידיעתך, ההוראה האחרונה

בזמן היא המחייבת את הקרן.

בברכה,

קה"ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ