ק.ה.ר קישורים

איגוד הרוקחים:                     

http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=188

אגף הרוקחות באתר משרד הבריאות: 

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=11

תקנות רוקחים לבתי מרקחת: 

http://www.pharmaline.co.il/212553